Truy cập nội dung luôn

Bản đồ Bản đồ

Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 8
  Tổng lượt truy cập: 63125

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Tin khu cụm công nghiệp Tin khu cụm công nghiệp

​Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn mới là giải pháp hàng đầu trong chiến lược cán bộ. Đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng là đầu tư cho phát triển, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và lãn...
​ Thực hiện Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ban Quản lý các khu công n...
​ Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền...
ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2021 DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ
ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2021 DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ - 05/05/2021 (số lượt xem: 26)

​ Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn số 1891/BTNMT – TTTNMT ngày 23/4/2021 đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặn...

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/3/2021 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra định kỳ 05 năm một lần do Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện trên phạm vi cả nước...

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang ban hành Công văn số 42/BQL-DNLĐ về việc ngưng tiếp nhận thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương để gửi đến các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

...
Những ngày gần đây, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay và có nguy cơ lây nhanh trên diện rộng...
Tuyên truyền đến người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số
Tuyên truyền đến người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số - 18/03/2021 (số lượt xem: 42)

  "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động", do BHXH Việt Nam tổ chức, "Ứng dụng này có lợi cho người dân, mà việc gì có lợi cho người dân thì nên làm, từ việc nhỏ nhất...”. Việc...

Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Đến tháng 11

Ban quản lý KCN đã giải quyết

 

 99, 93 % 

hồ sơ trước hạn

 

 0,06 %

               hồ sơ đúng hạn                   

(Cập nhật ngày 13/11/2020)