Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin khu công nghiệp Tin khu công nghiệp

Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp
Tải thông tin về: Thông báo về việc đối thoại doanh nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp  trên địa bàn tỉnh.
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018 Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018.
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018
Thực hiện Công văn số 93/VPUB- KS ngày 12/03/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018; Ngày 19/3/2018, Ban Quản lý các...
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018 Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018
KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH- UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 17651