Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin khu công nghiệp Tin khu công nghiệp

Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường. Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường.
Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hanh Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò...
Ngày Đất ngập nước thế giới 2018 Ngày Đất ngập nước thế giới 2018
Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm nay là “Đất ngập nước vì một tương lai đô thị bền vững”.
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH- UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018; Ngày...
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Thông báo số 05/TB-UBND ngày 10/01/2018 của Uỷ ban nhân dân...
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ- UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục cách hành chính năm 2018 trên địa bàn...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 16155