Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin tạm thời không có.

Thông tin Thông tin

Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.
Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 345/QĐBYT Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.
Hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra Hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 344/QĐBYT Hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona...
Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 343/QĐBYT Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;
Thông tin về tình hình cấp nước năm 2020 Thông tin về tình hình cấp nước năm 2020
Thông tin về tình hình cấp nước của Công ty TNHH MTV cấp nước TG - (2020-01-22)
Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
Họp trao đổi kế hoạch điều chỉnh lương mới năm 2020 và kế hoạch thưởng tết của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang Họp trao đổi kế hoạch điều chỉnh lương mới năm 2020 và kế hoạch thưởng tết của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang
Sáng ngày 17/12/2019, tại phòng họp Công ty TNHH Nhựt Thành Tân và Phòng họp Khu dịch vụ Khu công nghiệp Long Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các ngành tổ chức họp để nghe...
Thi đua - Khen thưởng Thi đua - Khen thưởng
Hướng dẫn số 57/HD-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2019 ; Mẫu biểu báo cáo thành tích doanh nghiệp...
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP
Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nhằm giúp doanh nghiệp trong...
2425567_5203031_142806_26112019.jpg 2425567_5203031_142806_26112019.jpg
2425567_5203031_142806_26112019.jpg is added via programatically
Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo
Hướng dẫn số 57/HD-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2019 ; Mẫu biểu báo cáo thành tích doanh nghiệp...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem) Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem) Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem)
Thành phần ban lãnh đạo BQLKCN Tiền Giang Thành phần ban lãnh đạo BQLKCN Tiền Giang
Thành phần Ban lãnh đạo  Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang  Trưởng Ban: Nguyễn Nhật Trường Điện thoại:  ...
​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018 ​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018
​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018
​​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018 ​​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018
​ ​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018
Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018 Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018
Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật nam 2019 Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật nam 2019
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật nam 2019 File dinh kem-mau 05-Bao cao ra soat VBQPPL nam 2019 File dinh kem-mau 06-Bao cao ra soat VBQPPL nam 2019