Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin Chi tiết tin

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
26/06/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN và CCN thu hút 3 dự án (trong đó có 02 dự án FDI) bằng 75% so với cùng kỳ (cùng kỳ 4 dự án) và đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Kế hoạch 10 dự án), tổng vốn đầu tư đăng ký 346.904.850 USD và 498 tỷ đồng (tương đương 8.493,13 tỷ đồng) gấp 15,59 lần so cùng kỳ (cùng kỳ 22.955.158 USD và 92 tỷ đồng (tương đương 544,64 tỷ đồng) và đạt gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2019(Kế hoạch 120.000.000 USD), diện tích cho thuê thêm 41,38 ha gấp 5,37 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ cho thuê 7,7. ha) và điều chỉnh 08 dự án (cùng kỳ 10 dự án), trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn bằng 100% so với cùng kỳ (cùng kỳ điều chỉnh tăng vốn 03 dự án) với vốn đầu tư tăng thêm là 21.000.000 USD bằng 112,18% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18.720.000 USD) tăng diện tích thuê đất thêm 5,99 ha.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm các chỉ tiêu như: doanh thu, xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tăng từ 3-34% so với cùng kỳ, tăng do các doanh nghiệp đã ổn định đơn hàng, có thị trường mới, doanh nghiệp mở rộng nhà máy sản xuất và doanh nghiệp mới đi vào hoạt động ổn định góp phần phát triển kinh tế cho tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đóng góp khoảng 65% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Về thuế FDI tăng cao (nộp thuế cao nhất là Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang, tiếp theo sau: Công ty TNHH Dụ Đức Việt nam, Công Ty TNHH Tong Wei Việt Nam, Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam, Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) việt Nam,...) ước tăng khoảng 34,31% so với cùng kỳ, do doanh nghiệp mở rộng sản xuất, một vài doanh nghiệp hết thời gian hưởng ưu đãi thuế và các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất.

 Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, CCN đạt kế hoạch đề ra.

So với cả tỉnh:  Ước thực hiện xuất khẩu chiếm khoảng 85%, nhập khẩu chiếm khoảng 80%, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 65%.

 Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức các cuộc họp, phối hợp với các ngành giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai các văn bản pháp luật, chính sách mới để doanh nghiệp biết thực hiện, ổn định, phát triển sản xuất.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch đề ra, phát triển kinh doanh thuận lợi, đa số doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và phát triển ổn định, thể hiện qua các chỉ tiêu tổng hợp cho thấy tình hình kinh tế trong nước và thế giới đã dần hồi phục, doanh nghiệp có đơn hàng nhiều và hoàn thành kế hoạch đề ra, qua đó cho thấy doanh nghiệp đầu tư trong khu cụm công nghiệp đã giúp cho các địa phương giải quyết một lượng lao động đáng kể, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho công nhân lao động, đóng góp cho việc xây dựng, phát triển kinh tế, an ninh chính trị,... tỉnh nhà ổn định và góp phần phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh./.

 

Nguyễn Thị Nhã -VP

Tin liên quan
Tọa đàm “Thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị”    27/09/2019
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019    25/09/2019
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019    24/09/2019
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    20/09/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    13/09/2019
CHUYẾN VỀ NGUỒN VỚI ĐẤT MŨI CÀ MAU    31/07/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    26/06/2019
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2019    02/07/2019
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    05/06/2019
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE-KCN LONG GIANG    24/04/2019