Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin Chi tiết tin

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019
25/09/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính của đơn vị năm 2019 theo Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 04/01/2019.

Trong quý III năm 2019 tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để khách hàng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu; đồng thời các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật quy định về các lĩnh vực có liên quan để giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định các yêu cầu của khách hàng nên trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào có liên quan về quy định hành chính và hành vi hành chính từ nhà đầu tư và doanh nghiệp;

        Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý III (từ 30/5/2019 đến 29/8/2019) như sau: đã tiếp nhận 35 hồ sơ, trong đó có 03 hồ sơ chuyển từ báo cáo trước sang và tiếp nhận mới là 32 hồ sơ ( không có hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông); đã giải quyết đúng và trước hạn là 30 hồ sơ và 05 hồ sơ đang giải quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kết quả đạt được trong các lĩnh vực khác của công tác cải cách hành chính quý III được tổng hợp tại Báo cáo số 244/BC-BQL ngày 29/8/2019.

        (đính kèm báo cáo số 244/BC-BQL)

Đáng chú ý, trong quý III, thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, Ban Quản lý đã tổ chức phát động Kế hoạch này và ban hành Kế hoạch số 26/KH-BQL ngày 11/7/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Công chức, viên chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2025 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức Ban Quản lý gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trong từng lĩnh vực công tác; qua đó tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

        Nhìn chung tính đến quý III, công tác cải cách hành chính của Ban Quản lý ước hoàn thành đạt 90% Kế hoạch đề ra; cơ bản thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Nguyễn Thị Cẩm Tiên - VP

Tin liên quan
Tọa đàm “Thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị”    27/09/2019
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019    25/09/2019
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019    24/09/2019
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    20/09/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    13/09/2019
CHUYẾN VỀ NGUỒN VỚI ĐẤT MŨI CÀ MAU    31/07/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    26/06/2019
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2019    02/07/2019
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    05/06/2019
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE-KCN LONG GIANG    24/04/2019