Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin Chi tiết tin

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
13/09/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Tính đến tháng 09 năm 2019, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh thu hút 3 dự án (trong đó có 02 dự án FDI) bằng 42,86% so với cùng kỳ (cùng kỳ 07 dự án) và đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Kế hoạch 10 dự án), tổng vốn đầu tư đăng ký 346.904.850 USD và 498 tỷ đồng (tương đương 8.493,13 tỷ đồng) gấp 5,16 lần so cùng kỳ (cùng kỳ 71.955.158 USD và 10 tỷ đồng (tương đương 1.646,36 tỷ đồng) và gấp 3,07 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Kế hoạch 120.000.000 USD), diện tích cho thuê thêm 41,38 ha bằng 304% so với cùng kỳ (cùng kỳ cho thuê 13,61 ha) và điều chỉnh 17 dự án chiếm tỷ lệ 85% so với cùng kỳ (cùng kỳ 20 dự án), trong đó có 04 dự án điều chỉnh tăng vốn bằng 57,14% so với cùng kỳ (cùng kỳ điều chỉnh tăng vốn 07 dự án) với vốn đầu tư tăng thêm là 21.500.000 USD và 78,24 tỷ đồng (tương đương 581,42 tỷ đồng) bằng 89,22% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 23.662.000 USD tương đương 651,66 tỷ đồng) tăng diện tích thuê đất thêm 5,99 ha bằng 9,5 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ thuê thêm là 0,63 ha). Trong đó:

Khu công nghiệp: thu hút 3 dự án (trong đó có 02 dự án FDI) bằng 42,86% so với cùng kỳ (cùng kỳ 7 dự án) và đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Kế hoạch 10 dự án), tổng vốn đầu tư đăng ký 346.904.850 USD và 498 tỷ đồng (tương đương 8.493,13 tỷ đồng) gấp 5,16 lần so cùng kỳ (cùng kỳ 71.955.158 USD và 10 tỷ đồng (tương đương 1.646,36 tỷ đồng) và gấp 3,07 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Kế hoạch 120.000.000 USD), diện tích cho thuê thêm 41,38 ha bằng 304% so với cùng kỳ (cùng kỳ cho thuê 13,61 ha) và điều chỉnh 15 dự án chiếm tỷ lệ 78.94% so với cùng kỳ (cùng kỳ 19 dự án), trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn bằng 42,85% so với cùng kỳ (cùng kỳ điều chỉnh tăng vốn 07 dự án) với vốn đầu tư tăng thêm là 21.500.000 USD (tương đương 503,18 tỷ đồng) bằng 77,21% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 23.662.000 USD tương đương 651,66 tỷ đồng) tăng diện tích thuê đất thêm 5,99 ha bằng 9,5 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ thuê thêm là 0,63 ha),

          Nâng tổng vốn đầu tư trong các Khu công nghiệp 9 tháng đầu năm 2019 là 389.904.850 USD và 498,0 tỷ đồng (tương đương 8.996,32 tỷ đồng) bằng 391,48% so với cùng kỳ (cùng kỳ vốn đầu tư mới 95.617.158 và 10 tỷ đồng (tương đương 2.298,02 tỷ đồng), diện tích cho thuê là 47,37 ha bằng 332,65% so với cùng kỳ (cùng kỳ cho thuê 14,24 ha).

Khu công nghiệp Long Giang       

Lũy kế các dự án thu hút tại các KCN là 102 dự án (74 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.223,95 triệu USD (tương đương 46.643,28 tỷ đồng) và 4.563,56 tỷ đồng (tương đương tổng vốn đầu tư 51.206,84 tỷ đồng), diện tích đất đã cho thuê 541,42 ha/765,17 ha đạt 70,76% diện tích đất công nghiệp cho thuê của 4 KCN đang hoạt động.

            Cụm Công nghiệp: Các Doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp điều chỉnh 02 dự án bằng 200% so với cùng kỳ, số vốn đầu tư tăng 78,24 tỷ đồng bằng 5,22 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ có một dự án điều chỉnh tăng vốn  với số vốn tăng là 15,0 tỷ đồng).

Nhìn chung đến tháng 09/2019  công tác thu hút đầu tư đạt khả quan, các Khu công nghiệp thu hút đươc 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 346.904.850 USD và 498 tỷ đồng (tương đương 8.493,13 tỷ đồng)  tăng gấp 5,16 lần so cùng kỳ và đạt gấp 3,07 lần chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (Kế hoạch  120.000.000 USD). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 57.386,48 tỷ đồng, tăng 13,77% so với cùng kỳ, đạt 75,02% kế hoạch; Doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt 2.163,56 triệu USD, tăng 12,61% so với cùng kỳ, đạt 74,61% kế hoạch; Doanh thu các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đạt 14.462,50 tỷ đồng, tăng 9,80% so với cùng kỳ, đạt 74,17% kế hoạch; Xuất khẩu đạt 1.971,56 triệu USD, tăng 9,85% so với cùng kỳ, đạt 74,40% kế hoạch; Nhập khẩu đạt 1.053,27 triệu USD, tăng 4,06% so với cùng kỳ, đạt 70,22% kế hoạch; Thuế và các khoản nộp ngân sách FDI  đạt 106,10 triệu USD, tăng 41,80% so với cùng kỳ, đạt 101,05% kế hoạch; Doanh nghiệp trong nước đạt 256,37 tỷ đồng, tăng 2,79% so với cùng kỳ, đạt 73,25% kế hoạch.

Giaỉ quyết việc làm trên hàng chục ngàn lao động. Cụ thể: Tổng số lao động ở KCN khoảng 89.428 người, Tổng số lao động ở CCN khoảng 17.537 người.

Hoạt động sản xuất tại Doanh nghiệp trong KCN         

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy doanh nghiệp đầu tư trong khu cụm công nghiệp, cụm công nghiệp đã góp phần tăng thu cho ngân sách giúp cho địa phương giải quyết một lượng lao động đáng kể, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho công nhân lao động, đóng góp cho việc xây dựng, phát triển kinh tế, an ninh chính trị tỉnh nhà.

 

Nguyễn Thị Nhã -VP

Tin liên quan
Tọa đàm “Thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị”    27/09/2019
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019    25/09/2019
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019    24/09/2019
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    20/09/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    13/09/2019
CHUYẾN VỀ NGUỒN VỚI ĐẤT MŨI CÀ MAU    31/07/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    26/06/2019
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2019    02/07/2019
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    05/06/2019
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE-KCN LONG GIANG    24/04/2019