Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Chi tiết bài viết

Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.

Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, trong những năm vừa qua tỉnh Tiền Giang luôn có những kế hoạch cụ thể góp phần cải cách thủ tục hành chính một cách trong sạch, hiệu quả và khoa học.

Về lĩnh vực xây dựng ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong đó mạnh dạn phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp phép xây dựng các công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp góp phần chủ động trong việc hướng dẩn nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đồng thời cũng rút ngắn thời gian cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.(trước đây 20 ngày hiện nay chỉ còn từ 10-15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thực hiện Nghị định Số: 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các thông tư của các bộ, ngành Trung ương, trên thực thế, tỉnh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh có chủ trương phân cấp về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với các công trình trong và ngoài khu công nghiệp.

Tuy nhiên, cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng của tỉnh vẫn còn gặp khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng như Trung ương ban hành văn bản chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi các quy định; năng lực chuyên môn của các đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng dự án, thiết kế chưa tốt, phải chỉnh sửa nhiều lần ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai đầu tư xây dựng.

 

                                             Phòng Quy hoạch- Xây dựng

Tin liên quan
Thông tin về Khu công nghiệp Tân Hương    16/08/2018
Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư    25/07/2018
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018    02/07/2018
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018    06/06/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    05/06/2018
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.    28/05/2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG    22/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    21/05/2018
Thông tin về Khu công nghiệp Long GIang    10/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    09/05/2018