Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Chi tiết bài viết

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ- UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Ngày 10 tháng 01 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 04/KH- BQL về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại đơn vị.

          Kế hoạch trong năm nay nhằm xem xét, đánh giá, theo dõi,bảo đảm tính khả thi của các quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính; tăng cường huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của cán bộ, công chức trong đơn vị vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý các kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính qua đó đề xuất loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà và bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế tại đơn vị; đảm bảo các thủ tục hành chính đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước khi đến thực hiện công việc tại đơn vị. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới theo quy định.

        Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra, Lãnh đạo Ban Quản lý yêu cầu các phòng chuyên môn xác định nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên; đảm bảo toàn thể cán bộ, công chức đều nắm vững nội dung công tác này. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động thủ tục hành chính có liên quan, hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính, quy định hành chính theo đúng quy định; Công tác cập nhật các văn bản về thủ tục hành chính phải kịp thời, niêm yết các thủ tục hành chính mới được bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi và địa chỉ hộp thư phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đảm bảo đúng quy định.

                                                                                              VĂN PHÒNG

Tin liên quan
Thông tin về Khu công nghiệp Tân Hương    16/08/2018
Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư    25/07/2018
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018    02/07/2018
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018    06/06/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    05/06/2018
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.    28/05/2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG    22/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    21/05/2018
Thông tin về Khu công nghiệp Long GIang    10/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    09/05/2018