Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

BQLKCN tổ chức khảo sát mùi hôi phát sinh từ Công ty TNHH Uni-President chi nhánh Tiền Giang
19/08/2014

         Ngày 31 tháng 7 năm 2014, Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã tổ chức Đoàn khảo sát thực tế mùi hôi phát sinh từ quá trình sản xuất của Công ty TNHH Uni – President VN chi nhánh Tiền Giang tại KCN Mỹ Tho và làm việc với lãnh đạo Công ty.
      
Qua khảo sát thực tế và báo cáo của Công ty, trong thời gian qua công ty đã có nhiều hoạt động tích cực về việc xử lý mùi hôi phát sinh tại công ty. Cụ thể trong 06 tháng đầu năm 2014, Công ty đã ký hợp đồng xây dựng hệ thống xử lý khí thải (xử lý mùi) giai đoạn 1 với Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại Học Quốc Gia TP.HCM với chi phí xây dựng hơn 4 tỉ đồng. Ngày 5/6/2014, Công ty đã mời cơ quan chức năng xem xét, nghiệm thu hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý mùi giai đoạn 1.
       Công ty tiếp tục phối hợp Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại Học Quốc Gia TP.HCM đã chuẩn bị triển khai kế hoạch thi công hệ thống xử lý mùi giai đoạn 2. Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành hệ thống xử lý mùi giai đoạn 2 với mức đầu tư hơn 7 tỉ đồng.

                                                                                                                                                   Phòng Môi trường