Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

CÔNG TÁC CẤP PHÉP XÂY DỰNG
20/04/2016

NULL

Đến  tháng 4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng mới hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Giang.

Ngày 16/3/ 2916 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Công Thái học Loolek Việt Nam tại địa chỉ lô 56C, 57 khu công nghiệp Long Giang, thuê 48.002,64 m2 đất tại khu công nghiệp Long Giang  để xây dựng nhà máy sản xuất gia công giá treo giá đở màng hình các loại dự kiến cuối năm 2016 sẽ đưa vào hoạt động thu hút khoản 500 lao động.

Ngày 4/4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Leow Việt Nam,thuê 20.000m2 tại địa chỉ lô 23A khu công nghiệp Long Giang để xây dựng nhà máy sản xuất vỏ bọc xúc xich dự án nhà máy này đưa vào hoạt động sẽ thu hút 800 lao động.

Bên cạnh đó  Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng một công trình nâng cấp nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp Mỹ Tho cho Chi nhánh Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cục bộ từ  10 – 15 m3 đến 100m3/ ngày đêm.

 

Phòng Quy hoach-xây dựng