Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
09/11/2020

​Đại đoàn kết dân tộc là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống cực kì quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm của thiên tai, địch họa, để tồn tại và phát triển bền vững. Trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn cách mạng thế giới đã sớm hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công".

Với nhãn quan chính trị sắc bén, với tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng và các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản.

Học tập tư tưởng của Người, ngày 13 tháng 10 năm 2020, Đảng uỷ Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU tổ chức toạ đàm “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, ngày 30/10/2020, Đảng uỷ Ban Quản lý các KCN đã tổ chức Toạ đàm “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh”.

Đến dự buổi Toạ đàm có các đồng chí

1. Đồng chí: Nguyễn Nhật Trường –  Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban

2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm  – Phó Trưởng ban

3. Đồng chí: Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí: Lê Hiếu Nghĩa  –  Đảng ủy viên – GĐ Công ty PTHT

Cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và NLĐ của Ban quản lý các KCN tham dự.

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy lên phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Buổi Toạ đàm diễn ra với không khí sôi nổi, khẩn trương, các bài tham luận đã khẳng định về mặt lý luận về các tư tưởng của Hồ Chí Minh về các quan niệm; vai trò; lực lượng và phương thức thực hiện về đại đoàn kết, đại đoàn kết dân tộcNhìn chung các bài tham luận đạt nội dung yêu cầu đề ra của buổi tọa đàm. Có 13 câu hỏi của các phòng, công ty và cá nhân, phù hợp với điều kiện thực tiễn công việc tại Ban quản lý. Các câu hỏi đặt ra cũng như các câu trả lời của các Đ/c đảng viên, CCVC và người lao động đã tập trung đi sát với chủ đề của buổi tọa đàm.

Đồng thời Qua buổi tọa đàm cũng là dịp để các đồng chí Đảng viên , công chức, viên chức và NLĐ cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chuyên môn, cách thức phối hợp thực hiện công việc để mỗi phòng ban/đơn vị/cá nhân có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể nói qua buổi tọa đàm thực tiển đòi hỏi chúng ta soi rọi lại bản thân mình cũng như tại cơ quan BQL những mặt đã làm được, chưa làm được, những mặt còn hạn chế. Để nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, nâng cao năng lực công tác hiệu quả tại BQL trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Thị Nhã - VP

 

Thông tin Thông tin

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)
Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
2425567_5203031_085936_18112020.gif 2425567_5203031_085936_18112020.gif
2425567_5203031_085936_18112020.gif is added via programatically
Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020
Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020
Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo
Hướng dẫn số 57/HD-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2019 ; Mẫu biểu báo cáo thành tích doanh nghiệp...
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh...
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách...
2425567_5451275_151805_10112020.jpg 2425567_5451275_151805_10112020.jpg
This file is added via programatically