Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
04/08/2020

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các khu công nghiệp, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên 6 tháng đầu năm 2020. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Đảng ủy Ban quản lý các KCN đã tổ Hội nghị Sơ kết Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và thảo luận Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Ban thường vụ Đảng uỷ đã Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Nhật Trường –Bí thư Đảng ủy;

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ  - Phó Bí thư Đảng ủy;

3. Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – UVBTV Đảng ủy.

Cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Các đồng chí Bí thư, phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy và toàn thể đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy về dự Hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ, Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư ĐU – Thông qua Báo cáo Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Ban quản lý các KCN Tiền Giang.

Nhân dịp này, Đảng uỷ đã có Quyết định khen thưởng 01 Chi và 06 Đảng viên hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao năm 2019; Tặng Giấy biểu dương cho 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng  ủy tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên luôn an tâm công tác, nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy đã triển khai văn bản của cơ quan cấp trên, Tổ chức thành công Đại hội của 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy thường xuyên nhắc nhở đảng viên thực hiện phương châm "mỗi đảng viên tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức và tự kiểm tra bản thân, đồng thời nhắc nhở các đảng viên khác tự kiểm tra nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn". Đảng ủy  lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, những vấn đề quan trọng của cơ quan đều đưa ra thảo luận để tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết và tham gia góp ý như: công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch bố trí cán bộ, điều động, bổ nhiệm; Thu chi tài chính và các hoạt động chuyên môn khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy không phát hiện đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Tất cả đảng viên trong Đảng bộ đều an tâm công tác, cố gắng phấn đấu ra sức học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại của năm 2020./.

 

Nguyễn Thị Nhã -ĐUV