Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT KHU KINH TẾ MIỀN TÂY NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
04/08/2020

Thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch số 01/KH-KTĐMTNB ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ. Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-KTĐMTNB ngày 21/4/2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ.

 

Ngày 24/7/2020, Ban Quản lý khu công nghiệp Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ.

Đến dự hội nghị sơ kết có  Đại diện 14 Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ cùng tham dự.

Khối trưởng - Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng: Ông Lý Tuấn Anh : Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, Khối phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang: ông Nguyễn Nhật Trường : Trưởng ban cùng chủ trì Hội nghị.

 Đại diện các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ gồm : Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Ban Quản lý KKT tỉnh Long An, Ban Quản lý các KCN Bến Tre, Ban Quản lý KKT Đồng Tháp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý KKT Trà Vinh, Ban Quản lý KKT tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý KKT tỉnh An Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long, Ban Quản lý KKT Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua 2020, các đơn vị thành viên Khối đã nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trong công tác triển khai quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu trong 06 tháng qua đã có những ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp như: một số công ty phải giảm sản lượng và bố trí lại thời gian làm việc để giữ lao động, các doanh nghiệp chưa ký kết hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài cũng như tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất...Nhưng với sự nỗ lực chung, các Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng công tác khen thưởng, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai; quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

Với quyết tâm cao nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp trên Thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ đề ra Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

Phát động các phong trào thi đua kịp thời, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết 2020 của Chi, Đảng bộ cơ sở để phối hợp chỉ đạo và phát động phong trào; gắn với công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, động viên CCVC-NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự ATXH trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối năm 2020. Khối trưởng - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức Hội thao vào tháng 12 năm 2020 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CCVC; qua đó tạo điều kiện cho CCVCNLĐ có dịp giao lưu học tập kinh nghiệm tăng cường mối đoàn kết giữa các đơn vị thành viên trong Khối. Đồng thời tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020, họp xét bình bầu các đơn vị xuất sắc báo cáo Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông xem xét trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua và bằng khen năm 2020./.

 

Nguyễn Thị Nhã - VP