Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 10-NQ/TU CỦA TỈNH UỶ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔ THỊ 03 VÙNG
26/03/2020

Với quan điểm Phát triển Khu công nghiệp góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, dựa vào lợi thế về tiềm năng, nguồn lực của địa phương. Định hướng khu công nghiệp và các cụm công nghiệp phát triển theo hướng khu, cụm công nghiệp “xanh”. Phát triển KCN bền vững gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng, từ tháng 4/2017 đến hết quý I năm 2020, Ban Quản lý đã thực hiện đạt được một số kết quả sau:

 

Từ năm 2017 đến hết quý I năm 2020 các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thu hút đầu tư được 21 dự án đầu tư (trong đó có 15 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư là 13.749,33 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 27 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm 5.659,78 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2017 đến quý I năm 2020 là 19.409,12 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê là 96,63 ha đất công nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động địa phương.

Lũy kế đến hiện tại các KCN thu hút được 106 dự án đầu tư trong đó có 75 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư là 52.824,01 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư FDI là 2.284,99 triệu USD (tương dương 48.043,45 tỷ đồng), vốn đầu tư trong nước là 4.780,56 tỷ đồng. Diện tích cho thuê của các doanh nghiệp đạt 537,05 ha/765,17 ha chiếm tỷ lệ 70,19% diện tích các KCN. Các cụm công nghiệp thu hút 80 dự án với tổng vốn đầu tư 4.530,37 tỷ đồng với diện tích thuê đất là 78,58 ha.

Tình hình đầu tư chia theo 03 vùng kinh tế như sau:

1. Vùng trung tâm (thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo)

Vùng trung tâm có 02 khu công nghiệp (KCN Mỹ Tho, KCN Tân Hương), 03 cụm công nghiệp (CCN Trung An, CCN Tân Mỹ Chánh, CCN Song Thuận), hiện trạng đã kêu gọi đầu tư lắp đầy, cụ thể như sau:

- KCN Mỹ Tho: Diện tích 79,14 ha, được Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt tại Quyết định số 782/TTg ngày 20/9/1997 với tổng vốn đầu tư là 176,058 tỷ đồng. KCN này do ngân sách tỉnh đầu tư 100% vốn đầu tư. Đến nay đã lắp đầy 100% diện tích đất công nghiệp với 29 dự án (9 doanh nghiệp FDI), Tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.994,65 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư FDI là 222.816.168 USD (tương đương 4.212,28 tỷ đồng)  và 1.873,37 tỷ đồng, ngành nghề chủ yếu là chế biến thủy - hải sản, may mặc, bánh tráng, bánh phở, đóng tàu,….

- KCN Tân Hương: Diện tích 197,33 ha, được Chính phủ cho phép thành lập dự án KCN tại Công văn số 233/CP-CN ngày 19/02/2004 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2058/QĐ-UB ngày 25/5/2004 với tổng vốn đầu tư 581,65 tỷ đồng, chủ đầu tư hạ tầng là Công ty TNHH Nhựt Thành Tân. Đến nay, KCN Tân Hương lắp đầy 99,61 % diện tích đất công nghiệp (diện tích đã cho thuê 145,66ha/146,22 ha) với 28 dự án (trong đó có 21 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 9.723,52 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư FDI là 474.945.111 USD, tương đương 9.581,92 tỷ đồng) và 141,6 tỷ đồng, ngành nghề chủ yếu là may mặc, giày da, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, lắp ráp điện tử, bao bì nhựa,….

Hiện có 3 CCN đã đi vào hoạt động, gồm: CCN Trung An, CCN Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) và CCN Song Thuận (huyện Châu Thành). Tình hình thu hút đầu tư của các dự án vào CCN tương đối thuận lợi; các CCN của Vùng thu hút được 47 dự án với tổng vốn đầu tư 4.345,17 tỷ đồng. Ngoài ra, có CCN Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) và CCN Tân Lý Đông (huyện Châu Thành) đã được UBND tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết.

- CCN Trung An: Diện tích 17,46 ha, diện tích đất cho thuê 12,46 ha, vốn đầu tư hạ tầng KCN là 25,11138 tỷ đồng, đã lắp đầy 100% với 11 dự án trong đó 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.722.4 tỷ đồng, lao động khoảng 8.322 người.

- CCN Tân Mỹ Chánh: Diện tích 23,571 ha, diện tích đất cho thuê (đất công nghiệp) 18,858 ha, vốn đầu tư hạ tầng CCN là 88,4761 tỷ đồng, thu hút được 20 dự án (6 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 1.157,61 tỷ đồng, lao động khoảng 3.356 người.

- CCN Song Thuận: Diện tích 57,9 ha, diện tích cho thuê là 43,09 ha diện tích đã cho thuê là 40,87 ha đạt 94,85%, đã có 16 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 1.465,16 tỷ đồng; trong đó có 16 dự án đã đi vào hoạt động, lao động khoảng 4.785 người. Cụm công nghiệp sử dụng hạ tầng sẳn có của địa phương.

- Cụm công nghiệp Tân Lý Đông: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 CCN Tân Lý Đông, hiện Nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Phúc Gia Khang Tiền Giang đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án.

Ngoài ra còn có các CCN như: CCN DV Tân Mỹ Chánh, CCN Chợ Gạo, CCN Chợ Gạo mở rộng, CCN Long Hưng đang kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

2.Vùng phía Tây (huyện Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè, thị xã Cai Lậy)

Vùng kinh tế phía Tây có 01 KCN (KCN Long Giang) và 03 Cụm công nghiệp đi vào hoạt động tình hình triển khai cụ thể như sau:

- KCN Long Giang có diện tích 540 ha, KCN Long Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập tại Văn bản số 801/TTg-CN ngày 25/6/2007 do Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang (100% vốn đầu tư Trung Quốc) làm chủ đầu tư với vốn đầu tư là 1.600 tỷ đồng. Đến nay, KCN đã lắp đầy 80,15% diện tích đất công nghiệp với 48 dự án đầu tư (trong đó có 45 doanh nghiệp FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký 34.930,25 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư FDI là 1.582,23 triệu USD (tương đương 34.340,25 tỷ đồng), vốn đầu tư trong nước là 590 tỷ đồng, ngành nghề chủ yếu sản xuất ống đồng, sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất dầu ăn (từ cám và động vật), lắp ráp điện tử, sản phẩm từ nhựa, các sản phẩm nhà bếp cao cấp (Lock&Lock), motor máy may,….

- Cụm công nghiệp An Thạnh 1: Diện tích 9,999 ha, vốn đầu tư hạ tầng CCN là 29,10 tỷ đồng, đã lắp đầy 100%, thu hút 32 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 185,2 tỷ đồng, lao động khoảng 559 người.

- Cụm công nghiệp An Thạnh 2: Do Công ty TNHH Đầu tư An Thạnh 2 làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/06/2016 với tổng vốn đầu tư 599,99 tỷ đồng, diện tích 34,64 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 26,55 ha. Hiện tại, Nhà đầu tư đang tiến hành thỏa thuận giải tỏa đền bù đất với dân, diện tích đã giải tỏa đền bù khoảng 20 ha, phần diện tích còn lại Công ty TNHH Đầu tư An Thạnh 2 đang tiếp tục thỏa thuận với các hộ dân.

- Cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây: do Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Trương Hoàng Long làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 với tổng vốn đầu tư 260,16 tỷ đồng, diện tích 49,3 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 36,98 ha.

Ngoài ra còn đang kêu gọi nhà đầu tư đầu tư hạ tầng đối với các KCN: KCN Tân Phước 1, KCN Tân Phước 2; kêu gọi nhà đầu tư đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp như: CCN Mỹ Thuận, CCN Mỹ Hội, CCN Mỹ Đức Đông, CCN Hậu Thành, CCN Tân Bình, CCN Tân Hội, CCN Long Trung, CCN Phú Cường.

3. Vùng phía Đông (huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công)

Hiện tại có 01 KCN (KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp), 02 CCN (CCN Gia Thuận 1, CCN Gia Thuận 2) đang trong quá trình đầu tư hạ tầng và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp, tình hình cụ thể như sau:

- KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp: diện tích 285 ha, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định thành lập KCN vào năm 2011 do Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp lắp đầy 13,08% diện tích đất công nghiệp với 01 dự án, vốn đầu tư đăng ký 2.175,595 tỷ đồng, ngành nghề chế tạo các loại ống thép hàn thẳng. Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh đang thực hiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa vào kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp trong năm 2020.

- Cụm công nghiệp Gia Thuận 1: do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 21/07/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương số 82/QĐ-UBND ngày 08/01/2019, diện tích cụm 50 ha, diện tích đất công nghiệp là 40 ha, tổng vốn đầu tư là 278,29 tỷ đồng. Cụm công nghiệp đã hoàn thiện về thủ tục pháp lý, san lắp mặt bằng đạt 100%, đang thi công đường giao thông đạt 73%, hiện đang thu hút được 01 nhà đầu tư Anh với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.155,5 tỷ đồng tương đương 50.000.000 USD, diện tích thuê đất 104.000 m2, ngành nghề sản xuất giày dép các loại.

- Cụm công nghiệp Gia Thuận 2: do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 21/07/2016, diện tích cụm 50 ha, diện tích đất công nghiệp là 40 ha, tổng vốn đầu tư là 175 tỷ đồng, hiện đang thực hiện các thủ tục pháp lý đối với cụm công nghiệp.

Hiện tại đang kêu gọi nhà đầu tư đầu tư hạ tầng đối với KCN Bình Đông, CCN Mỹ Lợi, CCN Đồng Sơn, CCN Vĩnh Hựu, CCN Phú Đông, CCN Long Bình.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban ngành của tỉnh. Với những kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo Ban Quản lý các KCN luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của họ là khó khăn của mình để tạo được lòng tin cho doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh và đây là công tác thu hút đầu tư tại chỗ thành công nhất. Bởi vì “Phát triển công nghiệp là điều kiện cần để phát triển kinh tế của đất nước”!.

 

Nguyễn Thị Nhã - VP

Thông tin Thông tin

Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, bao gồm 05 Chương, 73 Điều. Trong đó, Nghị...
Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP
Công văn 381/CV-BQL Về việc triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP Nghị Quyết 42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ...
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
Thi đua - Khen thưởng Thi đua - Khen thưởng
  Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 25/3/2020 của Sở Nội vụ về Tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020; Mẫu biểu đăng ký thi đua năm 2020; ...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản...
2425567_5451275_215607_05042020.jpg 2425567_5451275_215607_05042020.jpg
This file is added via programatically
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020 TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020
Về quản lý đầu tư các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp: