Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3
25/03/2020

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐ ngày  02  tháng  3  năm  2020 của Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các KCN về tổ chức kỷ niệm110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐ ngày  02  tháng  3  năm  2020 của Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các KCN về tổ chức kỷ niệm110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ngày 06/3/2020, Công đoàn cơ sở Ban quản lý các KCN Tiền Giang đã tổ chức họp mặt ôn lại kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của Hai Bà Trưng cho tất cả công chức, viên chức, người lao động là nữ đang công tác và làm việc tại Ban Quản lý các KCN.

Đến dự buổi họp mặt có đại diện Đảng uỷ đồng chí Nguyễn Nhật Trường – Bí thư Đảng uỷy, đại diện lãnh đạo Ban đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Phó trưởng ban, đại diện BCH CĐCS đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch CĐCS, đồng chí Lê Hiếu Nghĩa Giám đốc Công ty PTHT các KCN cùng tất cả nữ công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các KCN cùng tham dự.

Có thể nói trong lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã lập nên bao kì tích, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc. Chúng ta có quyền tự hào về những người con gái Việt Nam anh hùng, kiệt xuất viết nên trang sử vàng cho non sông gấm vóc. Thực tế lịch sử đã chứng minh, trên mọi lĩnh vực hoạt động phụ nữ luôn khẳng định vai trò nồng cốt của mình.Thay mặt BCH Công đoàn, đồng chí Bùi Thị Thanh Trang – Phó chủ tịch CĐCS đã cám ơn sự quan tâm của cấp uỷ, Lãnh đạo ban đã hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho chị em phụ nữ tham gia các hoạt động phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và mong các công đoàn viên nữ hãy phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam tích cực thi đua trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng nổ trong hoạt động phong trào.

 

                                                                                      Nguyễn Thị Nhã - VP

Thông tin Thông tin

Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, bao gồm 05 Chương, 73 Điều. Trong đó, Nghị...
Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP
Công văn 381/CV-BQL Về việc triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP Nghị Quyết 42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ...
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
Thi đua - Khen thưởng Thi đua - Khen thưởng
  Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 25/3/2020 của Sở Nội vụ về Tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020; Mẫu biểu đăng ký thi đua năm 2020; ...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản...
2425567_5451275_215607_05042020.jpg 2425567_5451275_215607_05042020.jpg
This file is added via programatically
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020 TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020
Về quản lý đầu tư các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp: