Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY KHOA HỌC KỸ THUẬT YONGJIN VIỆT NAM
10/11/2020

Ngày 27/10/2020, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam  tại Khu công nghiệp Long Giang tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng công trình nhà máy Khoa học kỹ thuật Yongjin Việt Nam do ZHEJIANG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD và FOSHAN UNION STAINLESS STEEL CO.,LTD làm chủ đầu tư. Dự kiến đến tháng 06 năm 2021 dự án sẽ đi vào sản xuất.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.085,26 tỷ đồng, tương đương 132,5 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu dự án Gia công chế tạo thép không gỉ các loại với quy mô 250.000 tấn/năm. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động sẽ có doanh thu ước đạt 625,00 triệu USD, tuyển dụng và giải quyết việc làm khoảng 240 lao động địa phương. Trung bình hàng năm Doanh nghiệp sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 5.751.506 USD, tương đương 132,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam phát biểu Lễ khởi công 

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành,...và lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành,...và lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành,...và lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành,...và lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành,...và lãnh đạo Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YongJin Việt Nam

Thanh Duy - PQHXDĐT

 

Thông tin Thông tin

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)
Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
2425567_5203031_085936_18112020.gif 2425567_5203031_085936_18112020.gif
2425567_5203031_085936_18112020.gif is added via programatically
Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020
Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020
Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo
Hướng dẫn số 57/HD-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2019 ; Mẫu biểu báo cáo thành tích doanh nghiệp...
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh...
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách...
2425567_5451275_151805_10112020.jpg 2425567_5451275_151805_10112020.jpg
This file is added via programatically