Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP -CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
16/09/2020

​Trong 09 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án đầu tư mới bằng 200% so với cùng kỳ (cùng kỳ cấp mới 04 dự án) và bằng 100% kế hoạch năm 2020 (kế hoạch năm 2020 là 08 dự án). Trong đó có 02 dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp, 05 dự án đầu tư vào KCN, 01 dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp) . Gồm:

​1. Dự án Cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây do Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng Trương Hoàng Long  làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 260,16 tỷ đồng, diện tích CCN là 49,3 ha, vốn góp thực hiện dự án 65 tỷ đồng.

2. Dự án Nhà máy Công nghệ điện cơ Fang De Việt Nam tại KCN Long Giang với tổng vốn đầu tư là 70,15 tỷ đồng tương đương 3.000.00 USD, vốn góp thực hiện dự án  70,15 tỷ đồng tương đương 3.000.00 USD, diện tích thuê nhà xưởng là 3.161,45 m2.

3. Dự án Nhà máy 2 Công ty TNHH Scancom Việt Nam tại Khu công nghiệp Long Giang, Tổng vốn đầu tư 696,0 tỷ đồng, tương đương 30,0 triệu đô la Mỹ, diện tích 10,0 ha, sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất và ngoại thất.

4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Công nghiệp Đồng JinHong Việt Nam với tổng vốn đầu tư 226,77 tỷ đồng, tương đương 9.800.000 USD. Mục tiêu dự án: sản xuất thanh đồng, van đồng, phụ kiện ống đồng và Sản xuất van nhựa, phụ kiện ống nhựa với Quy mô 3.150 tấn/năm. Diện tích thuê đất 19.752,5 m2.

5.  Dự án Nhà máy công ty TNHH Global Running tại cụm công nghiệp Gia Thuận 1 do SHOES WORLD INTERNATIONAL CO., LTD làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1.155,5 tỷ đồng tương đương 50.000.000 USD, Mục tiêu dự án là sản xuất, gia công giày dép với quy mô 8,7 triệu sản phẩm/năm, diện tích thuê đất 10,4 ha.

6. Dự án Nhà máy gia công dầu ăn Honoroad tại Khu công nghiệp Long Giang do Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 92,36 tỷ đồng tương đương 4.000.000 USD, vốn góp thực hiện dự án 18,472 tỷ đồng, tương đương 800.000 USD, Mục tiêu dự án sản xuất, gia công dầu ăn các loại với quy mô 50.000 tấn/năm, diện tích thuê đất 12.452 m2.

7. Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Thái Minh Long Tiền Giang tại Khu công nghiệp Mỹ Tho do Công ty TNHH Thủy sản Thái Minh Long Tiền Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 304,52 tỷ đồng, mục tiêu dự án chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản với quy mô 19.000 tấn/năm và Dịch vụ kho lạnh. Diện tích dự án 37.984,7 m2.

8. Dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2 với tổng vốn đầu tư là 391,0 tỷ đồng, vốn góp thực hiện dự án là 78,2 tỷ đồng, mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp để cho thuê, quy mô dự án là 50 ha trong đó có 38,97 ha đất công nghiệp.

Về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: đã điều chỉnh cho 21 lượt dự án đầu tư bằng 116% so với cùng kỳ (cùng kỳ điều chỉnh 18 dự án) trong đó có 05 dự án điều chỉnh tăng vốn bằng 166,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ có 03 dự án tăng vốn).

Tổng vốn đầu tư 9 tháng là 3.859,64 tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 124.800.000 USD, tương đương 2.903,97 tỷ đồng và 955,68 tỷ đồng) bằng 41,28% so với cùng kỳ (cùng kỳ tổng vốn đầu tư 9.348,16 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư FDI 368.404.850 USD tương đương 8.498,31 tỷ đồng), vốn doanh nghiệp trong nước 826,00 tỷ đồng).Tổng vốn đầu tư cấp mới là 3.197,46 tỷ đồng (trong đó Vốn đầu tư FDI là 96.800.000 USD tương đương 2.241,78 tỷ đồng và 955,68 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước) bằng 36,57% so với cùng kỳ (cùng kỳ tổng vốn đầu tư cấp mới là 8.743,39 tỷ đồng, trong đo vốn FDI là 364.904.850 USD tương đương 7.995,13 tỷ đồng và 748,26 tỷ đồng), bằng 173,02% so với kế hoạch năm (Kế hoạch năm 2020 là 80,0 triệu USD). Vốn đầu tư điều chỉnh tăng 662,18 tỷ đồng tương đương 28.000.000 USD bằng 109,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 604,77 tỷ đồng (Vốn điều chỉnh FDI 22.500.000 USD tương đương 526,53 tỷ đồng và 78,24 tỷ đồng). Diện tích cho thuê đất 30,41 ha (trong đó diện tích thuê mới là 27,73 ha, điều chỉnh 2,67  bằng 61,62% so với cùng kỳ (cùng kỳ cho thuê diện tích 49,35 ha),

Đến nay, các KCN Tiền Giang thu hút được 108 dự án (trong đó có 77 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 2.311.938.083 USD (tương đương 48.699,03 tỷ đồng) và 5.079,98 tỷ đồng (tương đương Tổng vốn đầu tư là 53.779,02 tỷ đồng), diện tích thuê 542,54 ha, chiếm tỷ lệ 74,04% diện tích đất công nghiệp  cho thuê, tạo việc làm cho khoảng 83.000 lao động.

Về Cụm công nghiệp đến nay đã thu hút được 79 dự án thứ cấp (trong đó có 06 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.685,87 tỷ đồng, tỷ lệ lắp đầy 73,4%, giải quyết lao động cho khoảng 17.000 người.

                                                    Phòng quản lý Quy hoạch-xây dựng và đầu tư.