Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT KHU KINH TẾ MIỀN TÂY NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
04/08/2020

Thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch số 01/KH-KTĐMTNB ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ. Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-KTĐMTNB ngày 21/4/2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ.

 

Ngày 24/7/2020, Ban Quản lý khu công nghiệp Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ.

Đến dự hội nghị sơ kết có  Đại diện 14 Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ cùng tham dự.

Khối trưởng - Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng: Ông Lý Tuấn Anh : Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, Khối phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang: ông Nguyễn Nhật Trường : Trưởng ban cùng chủ trì Hội nghị.

 Đại diện các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ gồm : Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Ban Quản lý KKT tỉnh Long An, Ban Quản lý các KCN Bến Tre, Ban Quản lý KKT Đồng Tháp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý KKT Trà Vinh, Ban Quản lý KKT tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý KKT tỉnh An Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long, Ban Quản lý KKT Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua 2020, các đơn vị thành viên Khối đã nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trong công tác triển khai quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu trong 06 tháng qua đã có những ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp như: một số công ty phải giảm sản lượng và bố trí lại thời gian làm việc để giữ lao động, các doanh nghiệp chưa ký kết hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài cũng như tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất...Nhưng với sự nỗ lực chung, các Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng công tác khen thưởng, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai; quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

Với quyết tâm cao nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp trên Thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Miền Tây Nam Bộ đề ra Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

Phát động các phong trào thi đua kịp thời, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết 2020 của Chi, Đảng bộ cơ sở để phối hợp chỉ đạo và phát động phong trào; gắn với công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, động viên CCVC-NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự ATXH trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối năm 2020. Khối trưởng - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức Hội thao vào tháng 12 năm 2020 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CCVC; qua đó tạo điều kiện cho CCVCNLĐ có dịp giao lưu học tập kinh nghiệm tăng cường mối đoàn kết giữa các đơn vị thành viên trong Khối. Đồng thời tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020, họp xét bình bầu các đơn vị xuất sắc báo cáo Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông xem xét trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua và bằng khen năm 2020./.

 

Nguyễn Thị Nhã - VP

Thông tin Thông tin

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)
Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
2425567_5203031_085936_18112020.gif 2425567_5203031_085936_18112020.gif
2425567_5203031_085936_18112020.gif is added via programatically
Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020
Thông báo ý kiến chỉ đạo điều của Trưởng ban tại cuộc họp ngày 09/11/2020
Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo
Hướng dẫn số 57/HD-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2019 ; Mẫu biểu báo cáo thành tích doanh nghiệp...
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh...
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách...
2425567_5451275_151805_10112020.jpg 2425567_5451275_151805_10112020.jpg
This file is added via programatically