Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Danh bạ điện thoại BQLKCN Tiền Giang Danh bạ điện thoại BQLKCN Tiền Giang

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ: 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P4 - Tp Mỹ Tho - Tiền Giang

Fax: 0733.871808, Email:bqlkcn@tiengiang.gov.vn; Website: bqlkcn.tiengiang.gov.vn

 

 

Stt

Cơ quan

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Email

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp

01

Nguyễn Nhật Trường

Trưởng ban

02733.885568

0947712277

nguyennhattruong@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Thanh Liêm

Phó

Trưởng ban

02733.977003

0979606363

nguyenthanhliem@tiengiang.

gov.vn

Văn phòng  Số ĐT: 02733. 871808

03

Lê Văn Luận

Chánh Văn phòng

0989050277

levanluan@tiengiang.gov.vn

04

Võ Văn Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0965206688

vandung@tiengiang.gov.vn

05 Nguyễn Thị Nhã Chuyên viên 0916858857 nguyenthinha@tiengiang.gov.vn

06

Nguyễn Kim Thuận

Văn thư

0919364289

nguyenkimthuan@tiengiang.

gov.vn

07

Nguyễn Thị Câm Tiên

Một cửa

 

nguyenthicamtien@tiengiang.

gov.vn

08

Trần Văn Long

Lái xe

0964222228

 

09

Nguyễn Duy Linh

Lái xe

0974884428

 

10

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tạp vụ

01264638724

 

11

Nguyễn Sơn Tùng

Bảo vệ

0388333687

 

Phòng Quản lý Quy hoạch, Xây dựng - Đầu tư  (Số ĐT: 02733.879917)

12

Nguyễn Trung Nghĩa

Trưởng phòng

0967418418

nguyentrungnghia@tiengiang.

gov.vn

13 Huỳnh Thái Hiền Chuyên viên 0909568509 huynhthaihien@tiengiang.gov.vn

14

Lê Minh Nam

Chuyên viên

0966639639

0939468899

leminhnam@tiengiang.gov.vn

15 Đoàn Trường Khánh Chuyên viên

0902787717

0946888978

doantruongkhanh@tiengiang.

gov.vn

16

Nguyễn Thanh Duy

Chuyên viên

0966387799

thanhduy@tiengiang.gov.vn

17 Huỳnh Trân Chuyên viên 0906145355 huynhtran@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý Doanh nghiệp - lao động

Số ĐT: 02733.887337, 02733.886524, Số ĐT: 02733.977004

18

Hồ Hữu Phước

Trưởng phòng

0908829699

hohuuphuoc@tiengiang.gov.vn

19 Dương Lê Hồng Phượng Chuyên viên 0979980609

duonglehongphuong@tiengiang.

gov.vn

20 Trần lý Trúc Nhi Chuyên viên 0328804888 tranlytrucnhi@tiengiang.gov.vn

21

Võ Phan Toán

Chuyên viên

0949645645

vophantoan@tiengiang.gov.vn

22 Lê Quốc Cường Chuyên viên 0913962377 quoccuong@tiengiang.gov.vn
23 Lê Trọng Hữu Chuyên viên 0932360398 letronghuu@tiengiang.gov.vn