Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Danh bạ điện thoại BQLKCN Tiền Giang Danh bạ điện thoại BQLKCN Tiền Giang

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ: 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P4 - Tp Mỹ Tho - Tiền Giang

Fax: 0733.871808, Email:bqlkcn@tiengiang.gov.vn; Website: bqlkcn.tiengiang.gov.vn

 

 

Stt

Cơ quan

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Email

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp

01

Cao Minh Tâm

Trưởng ban

02733.885568

0913879277

caominhtam@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Thanh Liêm

Phó

Trưởng ban

02733.977003

0979606363

nguyenthanhliem@tiengiang.

gov.vn

03

Nguyễn Tuấn Linh

Phó

Trưởng ban

02733.953008

0918722672

nguyentuanlinh@tiengiang.

gov.vn

Văn phòng  Số ĐT: 02733. 871808

05

 

Chánh Văn phòng

 

 

06

Võ Văn Dũng

Phó Chánh Văn phòng

0965206688

vandung@tiengiang.gov.vn

07

Nguyễn Kim Thuận

Văn thư

0919364289

nguyenkimthuan@tiengiang.

gov.vn

08

Nguyễn Thị Câm Tiên

Một cửa

 

nguyenthicamtien@tiengiang.

gov.vn

08

Trần Văn Long

Lái xe

0964222228

 

09

Nguyễn Duy Linh

Lái xe

0974884428

 

10

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tạp vụ

01264638724

 

11

Nguyễn Sơn Tùng

Bảo vệ

01688333687

 

Phòng Quản lý Đầu tư  Số ĐT: 02733.879917

12

Nguyễn Trung Nghĩa

Trưởng phòng

0967418418

nguyentrungnghia@tiengiang.

gov.vn

13

Lê Minh Nam

Phó Trưởng phòng

0966639639

0939468899

leminhnam@tiengiang.gov.vn

14

Nguyễn Thanh Duy

Chuyên viên

0966387799

thanhduy@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng  Số ĐT: 02733.977004

15

Nguyễn Minh Trung

Trưởng phòng

0916212973

nminhtrung@tiengiang.gov.vn

16

Huỳnh Thái Hiền

Phó Trưởng phòng

0909568509

 

17

Đoàn Trường Khánh

Chuyên viên

0902787717

0946888978

doantruongkhanh@tiengiang.

gov.vn

Phòng Quản lý Môi trường  Số ĐT: 02733.977004

18

Lê Quốc Cường

Trưởng phòng

0913962377

quoccuong@tiengiang.gov.vn

19

Nguyễn Thị Nhã

Phó Trưởng phòng

0916858857

nguyenthinha@tiengiang.gov.vn

20

Lê Trọng Hữu

Chuyên viên

0932360398

letronghuu@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý Doanh nghiệp  Số ĐT: 02733.887337

21

Hồ Hữu Phước

Trưởng phòng

0908829699

hohuuphuoc@tiengiang.gov.vn

22

Võ Phan Toán

Chuyên viên

0997717799

vophantoan@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý Lao động  Số ĐT: 02733.886524

23

Dương Lê Hồng Phượng

Phó Trưởng phòng

0979980609

duonglehongphuong@tiengiang.

gov.vn

24

Huỳnh Trân

Chuyên viên

0906145355

huynhtran@tiengiang.gov.vn