Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Danh bạ điện thoại công ty PTHT các KCN Tiền Giang Danh bạ điện thoại công ty PTHT các KCN Tiền Giang

Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang

Đ/c: Số 45 đuờng tỉnh 864 - ấp Bình Tạo - xã Trung An - Tp Mỹ Tho - Tiền Giang

ĐT: P. TC-HC: 0733.953009; P. Kỹ thuật: 0733.953007; P. Kế toán 0733.956064

Fax: 0733. 953009; Email: ctypthttg@vnn.vn

 

Stt

Cơ quan

Chức vụ

(Cơ quan

( Di động

* Email

1

Lê Hiếu Nghĩa

Giám đốc

 

0964646688

lehieunghia@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Quan

Phó Giám đốc

 

0984626281

nguyenquankcn@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Xuân Hồng

Trưởng phòng TC- HC

0975194608

hongpthtkcn@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Thị Xuân Thủy

Phó phòng TC- HC

0949646963

nnguyenxuanthuy@yahoo.com.vn

5

Ngô Chí Cường

Trưởng phòng Kỹ thuật

0907420066

ngochicuong@tiengiang.gov.vn

6

Bùi Thị Thanh Trang

Phó phòng Kỹ thuật

0979993869

thanhtrangctht@yahoo.com.vn

7

Trần Văn Triều

Nhân viên P. Kỹ thuật

0982769697

trieukcnmytho@yahoo.com.vn

8

Lê Thanh Xuân

Nhân viên P. Kỹ thuật

0983854595

xuanctht@yahoo.com.vn

9

Đoàn Văn Đum

Nhân viên P. Kỹ thuật

0975438335

 

10

Nguyễn Văn Dũng

Nhân viên P. Kỹ thuật

0976474656

dungccnanthanh@gmail.com

11

Nguyễn Nhựt Hồng

Nhân viên P. Kỹ thuật

0983819609

 

12

Nguyễn Thanh Vũ

Trưởng phòng Kế toán

0918985700

thanhvukcn1979@gmail.com

13

Dương Thanh Phong

Kế toán

0949646886

phongctyht@yahoo.com

14

Phạm Thị Thi

Kế toán

0907698361

thipham150389@gmail.com

15

Nguyễn Kiến Trúc

Tổ trưởng  XLNT

0944970099

nguyenkientructg@yahoo.com

15

Nguyễn Hồng Hạnh

Nhân viên XLNT

0993676776

honganhmytho@yahoo.com

17

Nguyễn Hoàng Quân

Nhân viên XLNT

01687190355

nguyenhoangquan_XLNT@yahoo.com

18

Huỳnh Văn Thường

Nhân viên XLNT

0939521828

 

19

Phạm Thanh Điền

Nhân viên XLNT

0989878363

ptdien84tg@yahoo.com.vn

20

Đặng Phước San

Nhân viên XLNT

0939843879

phuocsan2007@yahoo.com

21

Nguyễn Văn Đồng

Tổ trưởng Bảo vệ

0933482528

 

22

Lê Hồng Châu

Bảo vệ CCN Tân Mỹ Chánh

01279608666

 

23

Trần Minh Lý

Bảo vệ CCN Tân Mỹ Chánh

0939620326

 

24

Nguyễn Xuân Thiệt

Bảo vệ CCN Tân Mỹ Chánh

01688503580

 

25

Nguyễn Thanh Hùng

Bảo vệ CCN Tân Mỹ Chánh

01683605777

 

26

Hồ Văn Thanh

Bảo vệ KCN Mỹ Tho + CCN Trung An

0989624502

 

27

Lê Hồng Quang

Bảo vệ KCN Mỹ Tho + CCN Trung An

0982856712

 

28

Nguyễn Vũ Lâm

Bảo vệ KCN Mỹ Tho + CCN Trung An

01662644455

 

29

Đào Thanh Hoàng

Chăm sóc cây xanh, vệ sinh

0919451701

 

30

Trần Minh Nhựt

Chăm sóc cây xanh, vệ sinh

0918309078

 

31

Trần Văn Giàu

Chăm sóc cây xanh, vệ sinh

0939620285

 

32

Nguyễn Bá Tước

Lái xe

0913125002

 

33

Võ Văn Chí

Tạp vụ

0958879135