Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Thành phần Ban lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang

 Trưởng Ban: Cao Minh Tâm      
 Email: caominhtam@tiengiang.gov.vn

   

 

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Liêm
 Email:nguyenthanhliem@tiengiang.gov.vn  

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Tuấn Linh
 Email:nguyentuanlinh@tiengiang.gov.vn  

 

Thông tin về Ban lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Cao Minh Tâm

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ – Kỹ sư xây dựng

Trình độ chính trị

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

C Anh văn

Ngạch chuyên viên

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan

0733 88 55 68

Điện thoại di động

0913 879 277

Email

caominhtam@tiengiang.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Thanh Liêm

Trình độ chuyên môn

 

Trình độ chính trị

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

 

Ngạch chuyên viên

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan

0733 977 003

Điện thoại di động

0979 60 63 63

Email

nguyenthanhliem@tiengiang.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Linh

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí

Trình độ chính trị

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

B Anh văn

Ngạch chuyên viên

Chính

Điện thoại cơ quan

02733879916

Điện thoại di động

0918722672

Email

                             nguyentuanlinh@tiengiang.gov.vn