Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

CÔNG TÁC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Đến  tháng 4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng mới hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Giang.

Ngày 16/3/ 2916 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Công Thái học Loolek Việt Nam tại địa chỉ lô 56C, 57 khu công nghiệp Long Giang, thuê 48.002,64 m2 đất tại khu công nghiệp Long Giang  để xây dựng nhà máy sản xuất gia công giá treo giá đở màng hình các loại dự kiến cuối năm 2016 sẽ đưa vào hoạt động thu hút khoản 500 lao động.

Ngày 4/4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Leow Việt Nam,thuê 20.000m2 tại địa chỉ lô 23A khu công nghiệp Long Giang để xây dựng nhà máy sản xuất vỏ bọc xúc xich dự án nhà máy này đưa vào hoạt động sẽ thu hút 800 lao động.

Bên cạnh đó  Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng một công trình nâng cấp nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp Mỹ Tho cho Chi nhánh Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cục bộ từ  10 – 15 m3 đến 100m3/ ngày đêm.

Phòng Quy hoach-xây dựng

Tin liên quan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
Thông báo nâng cao cảnh giác đề phòng    08/01/2018
Thông báo bão Tembin    23/12/2017
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017.    14/12/2017
Thông báo triển khai thực hiện văn bản mới ban hành (Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)    07/12/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG    20/11/2017
Lễ khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Sinomag Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang    18/10/2017
TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    17/10/2017
Phổ biến cơ sở dữ liệu văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp    05/10/2017