Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

CÔNG TÁC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Đến  tháng 4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng mới hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Giang.

Ngày 16/3/ 2916 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Công Thái học Loolek Việt Nam tại địa chỉ lô 56C, 57 khu công nghiệp Long Giang, thuê 48.002,64 m2 đất tại khu công nghiệp Long Giang  để xây dựng nhà máy sản xuất gia công giá treo giá đở màng hình các loại dự kiến cuối năm 2016 sẽ đưa vào hoạt động thu hút khoản 500 lao động.

Ngày 4/4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Leow Việt Nam,thuê 20.000m2 tại địa chỉ lô 23A khu công nghiệp Long Giang để xây dựng nhà máy sản xuất vỏ bọc xúc xich dự án nhà máy này đưa vào hoạt động sẽ thu hút 800 lao động.

Bên cạnh đó  Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng một công trình nâng cấp nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp Mỹ Tho cho Chi nhánh Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cục bộ từ  10 – 15 m3 đến 100m3/ ngày đêm.

Phòng Quy hoach-xây dựng

Tin liên quan
Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư    25/07/2018
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018    02/07/2018
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018    06/06/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    05/06/2018
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.    28/05/2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG    22/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    21/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    09/05/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG    27/04/2018
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018