Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

CÔNG TÁC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Đến  tháng 4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng mới hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Giang.

Ngày 16/3/ 2916 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Công Thái học Loolek Việt Nam tại địa chỉ lô 56C, 57 khu công nghiệp Long Giang, thuê 48.002,64 m2 đất tại khu công nghiệp Long Giang  để xây dựng nhà máy sản xuất gia công giá treo giá đở màng hình các loại dự kiến cuối năm 2016 sẽ đưa vào hoạt động thu hút khoản 500 lao động.

Ngày 4/4/2016 Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp phép xây dựng cho Công ty TNHH Leow Việt Nam,thuê 20.000m2 tại địa chỉ lô 23A khu công nghiệp Long Giang để xây dựng nhà máy sản xuất vỏ bọc xúc xich dự án nhà máy này đưa vào hoạt động sẽ thu hút 800 lao động.

Bên cạnh đó  Ban Quàn lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã tiến hành cấp phép xây dựng một công trình nâng cấp nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp Mỹ Tho cho Chi nhánh Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cục bộ từ  10 – 15 m3 đến 100m3/ ngày đêm.

Phòng Quy hoach-xây dựng

Tin liên quan
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    28/03/2018
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    27/03/2018
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018    27/03/2018
KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN    20/03/2018
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018    20/03/2018
Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường.    26/02/2018
Ngày Đất ngập nước thế giới 2018    26/02/2018
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018    26/02/2018
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    02/02/2018