Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH- UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

       Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 03/KH- BQL về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 tại đơn vị.

       Kế hoạch này nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020, đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động cải cách hành chính ở đơn vị; thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động ở các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp ổn định sản xuất và hoạt động có hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính để phục vụ tốt cho nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đến làm việc tại đơn vị.

      Thời gian qua, Lãnh đạo Ban Quản lý luôn xem nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; Bên cạnh đó, từng công chức trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, tập thể Ban Quản lý các Khu công nghiệp quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                                  VĂN PHÒNG


Tin liên quan
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    02/02/2018
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
Thông báo nâng cao cảnh giác đề phòng    08/01/2018
Thông báo bão Tembin    23/12/2017
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017.    14/12/2017
Thông báo triển khai thực hiện văn bản mới ban hành (Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)    07/12/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG    20/11/2017
Lễ khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Sinomag Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang    18/10/2017
TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    17/10/2017