Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Trong quý II năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Quản lý tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đáng chú ý là về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cụ thể như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo (từ 16/3/2020 đến 15/6/2020) là 33 hồ sơ, trong đó có 04 hồ sơ chuyển từ báo cáo quý I sang và 29 hồ sơ tiếp nhận mới (trong đó gồm 02 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông)

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết là 32 hồ sơ (đều trước hạn hoặc đúng hạn trả kết quả ), số hồ sơ đang giải quyết là 01 hồ sơ (hồ sơ này chưa đến hạn trả kết quả).

Kết quả này cho thấy, tất cả công chức đơn vị luôn tích cực và chủ động trong xử lý hồ sơ, luôn cố gắng hoàn thành trước hạn, ít nhất là đúng hạn trong từng thủ tục mà doanh nghiệp cần giải quyết. Toàn đơn vị luôn tận tâm và hết lòng trong công việc của mình để có thể kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khi cần nên đến thời điểm hiện tại, chưa nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định hành chính và hành vi hành chính trong suốt quá trình từ khâu tiếp nhận đến giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính tại đơn vị.

Hiện, Ban Quản lý có tổng số 40 thủ tục hành chính; trong đó, có 34 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 06 thủ tục còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Trong kỳ báo cáo, trong tổng số 29 hồ sơ tiếp nhận mới, đã có đến 28 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 01 hồ sơ tiếp nhận qua bưu điện của doanh nghiệp. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp đã chấp nhận những lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến mang lại và đang quen dần với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên về khâu trả kết quả thì doanh nghiệp vẫn lựa chọn hình thức đến trực tiếp để nhận thay vì qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích vì nhiều lý do khác nhau. Mặt khác, hình thức nhận kết quả chủ yếu vẫn là thực hiện theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp nên Ban Quản lý luôn tôn trọng cách thức lựa chọn nhận kết quả mà doanh nghiệp thực hiện.

Trong Quý tới để tiếp tục đạt được những kết quả nhất định, Ban Quản lý vẫn sẽ tiếp tục việc tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết TTHC; tiếp tục cử công chức tham gia tập huấn về kỹ năng và phương pháp kiểm soát thủ tục hành chính khi có yêu cầu; tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu đến các doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

Tải báo cáo: Báo cáo số 198/BC-BQL ngày 17/6/2020;

Tải biểu mẫu 6a kèm theo báo cáo.


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020