Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

THÀNH LẬP TỔ TIẾP XÚC ĐẦU TƯ TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 04/7/2017, Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ trì, triển khai Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc thành lập Tổ Tiếp xúc đầu tư tỉnh Tiền Giang, cùng với sự tham gia của Giám đốc các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mai - Du lịch, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang (dự và dưa tin).

Thành viên Tổ Tiếp xúc đầu tư tỉnh Tiền Giang gồm các thành viên:

1.   Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng;

2.   Ông Huỳnh Trung Nam - Trưởng phòng Phòng Đầu tư - Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ phó;

3.   Bà Nguyễn Thị Xuân Nguyên - chuyên viên Phòng kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên;

4.   Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc - Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5.   Ông Nguyễn Thành Bình - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giao Thông vận tải, thành viên;

6.   Ông Hà Thiện Ý - Chánh văn phòng Sở Xây dựng, thành viên;

7.   Ông Trần Thanh Bá - Trưởng phòng Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8.   Ông Trần Thanh Khiết - Phó trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính, thành viên;

9.   Ông Đặng văn Tuấn - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, thành viên;

10. Ông Nguyễn Thanh Nam - Trưởng phòng Phòng Xúc tiến Thương mại, Trung tâm xúc tiến Đầu tư -Thương mại - Du lịch, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thanh Duy - Chuyên viên Phòng Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Thành viên.

 

 Tổ Tiếp xúc đầu tư tỉnh Tiền Giang có chức năng và nhiệm vụ:

 - Trực tiếp tiếp xúc nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư, tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Giới thiệu, cung cấp tài liệu, danh mục dự án mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 - Báo cáo bằng văn bản đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung, kết quả tiếp xúc, giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp theo định kỳ vào cuối tháng và sau mỗi lần tiếp xúc.

 - Địa điểm tiếp xúc đầu tư: Phòng số 5 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Nhà đầu tư gửi ý kiến đến Tổ Tiếp xúc đầu tư tỉnh Tiền Giang qua địa chỉ email: tiepxucdautu@tiengiang.gov.vn.

Mọi sử phản ánh của nhà đầu tư gửi đế Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua địa chỉ email: huongubtg@tiengiang.gov.vn

.

                                                                                                    Phòng Đầu tư


Tin liên quan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
Thông báo nâng cao cảnh giác đề phòng    08/01/2018
Thông báo bão Tembin    23/12/2017
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017.    14/12/2017
Thông báo triển khai thực hiện văn bản mới ban hành (Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)    07/12/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG    20/11/2017
Lễ khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Sinomag Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang    18/10/2017
TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    17/10/2017
Phổ biến cơ sở dữ liệu văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp    05/10/2017