Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b

22-05-2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Công văn số 2175/UBND-KT ngày 18/5/2017 về việc giao triển khai thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kê hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho triển khai theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2139/BTNMT-BĐKH ngày 03/5/2017 về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

1. Không cấp phép đầu tư hoặc thành lập mới các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b;

2. Không cấp ph​ép nâng công suất, mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b hiện có trên địa bàn tỉnh nếu có.

 Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và có nghĩa vụ loại trừ tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất chloro-fluro- carbon (CFC) và đang triển khai loại trừ các chất hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) theo quy định của Nghị định thư Montreal từ nay đến năm 2030.

Trong số 37 chất HCFC bị kiểm soát và loại trừ theo quy định của Nghị định thư Montreal, Việt Nam sử dụng chủ yếu chất: HCFC-22 (còn gọi là ga lạnh R-22) cho sản xuất, dịch vụ sửa chữa điều hòa không khí và thiết bị lạnh trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản; HCFC-141b (bao gồm cả polyol trộn sẵn HCFC-141b) trong sản xuất xốp cách nhiệt.

Để thực hiện quy định của Nghị định thư Montreal và nghĩa vụ của một thành viên, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Thông tư liên tịch quy định hạn ngạch và cấp phép nhập khẩu các chất HCFC phù hợp với nghĩa vụ loại trừ các chất HCFC mà Việt Nam phải tuân thủ.


Nguồn: http://www.monre.gov.vn

Đính kèm:


Công văn số 2139/BTNMT-BĐKH ngày 03/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Công văn số 2175/UBND-KT ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Tin liên quan
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    28/03/2018
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    27/03/2018
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018    27/03/2018
KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN    20/03/2018
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018    20/03/2018
Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường.    26/02/2018
Ngày Đất ngập nước thế giới 2018    26/02/2018
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018    26/02/2018
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    02/02/2018