Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b

22-05-2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Công văn số 2175/UBND-KT ngày 18/5/2017 về việc giao triển khai thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kê hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho triển khai theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2139/BTNMT-BĐKH ngày 03/5/2017 về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

1. Không cấp phép đầu tư hoặc thành lập mới các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b;

2. Không cấp ph​ép nâng công suất, mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b hiện có trên địa bàn tỉnh nếu có.

 Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và có nghĩa vụ loại trừ tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất chloro-fluro- carbon (CFC) và đang triển khai loại trừ các chất hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) theo quy định của Nghị định thư Montreal từ nay đến năm 2030.

Trong số 37 chất HCFC bị kiểm soát và loại trừ theo quy định của Nghị định thư Montreal, Việt Nam sử dụng chủ yếu chất: HCFC-22 (còn gọi là ga lạnh R-22) cho sản xuất, dịch vụ sửa chữa điều hòa không khí và thiết bị lạnh trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản; HCFC-141b (bao gồm cả polyol trộn sẵn HCFC-141b) trong sản xuất xốp cách nhiệt.

Để thực hiện quy định của Nghị định thư Montreal và nghĩa vụ của một thành viên, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Thông tư liên tịch quy định hạn ngạch và cấp phép nhập khẩu các chất HCFC phù hợp với nghĩa vụ loại trừ các chất HCFC mà Việt Nam phải tuân thủ.


Nguồn: http://www.monre.gov.vn

Đính kèm:


Công văn số 2139/BTNMT-BĐKH ngày 03/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Công văn số 2175/UBND-KT ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Tin liên quan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    17/01/2018
Thông báo nâng cao cảnh giác đề phòng    08/01/2018
Thông báo bão Tembin    23/12/2017
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017.    14/12/2017
Thông báo triển khai thực hiện văn bản mới ban hành (Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)    07/12/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG    20/11/2017
Lễ khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Sinomag Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang    18/10/2017
TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    17/10/2017
Phổ biến cơ sở dữ liệu văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp    05/10/2017