Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Tình hình đầu tư 6 tháng đầu năm 2015 trong các khu, cụm công nghiệp

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  

1. Tình hình đăng ký đầu tư, tìm hiểu đầu tư:

- Tình hình tìm hiều đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang cùng các chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp đã tiếp xúc được khoảng 50 nhà đầu tư, trong đó Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tiếp xúc 03 nhà đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Long Giang tiếp xúc 47 nhà đầu tư.

 

- Các dự án xin chủ trương đầu tư UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương đầu tư 01 dự án: Dự án thành lập Công ty TNHH Leow tại KCN Long Giang tại Công văn số 242/BQL-ĐT ngày 13/5/2015. Hiện đang chờ ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư của dự án.

 

2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN, Cụm Công nghiệp:

 

Trong 6 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 15/12/2014 đến ngày 15/5/2015), Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang cấp mới 02 Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 01 dự án trong Cụm công nghiệp, cụ thể:

 

- Đối với KCN: Ban quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 03 dự án và đã cấp mới cho 02 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 17 triệu USD (tương đương 361,04 tỷ đồng), vốn điều lệ là 8,00 triệu USD, diện tích đất thuê là 4,48 ha. Nâng tổng số các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh lên 73 dự án trong đó 47 dự án FDI với  tổng vốn đầu tư là 1.317,75 triệu USD và 3.983,56 tỷ đồng, tổng diện tích cho thuê là 368,33ha/737,84 ha đạt tỷ lệ 49,92%.

- Đối với Cụm công nghiệp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc Từ Dược liệu của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TiPharco với tổng vốn đầu tư 50,00 tỷ đồng, với diện tích 12.189,6 m2, địa điểm Lô 08, 09, Cụm công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Tân Mỹ Chánh, xã Tân Mỹ Chánh, T.p Mỹ Tho, Tiền Giang.

Danh sách các dự án cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư:

 

Tên Doanh Nghiệp

KCN

Số Giấy CNĐT

Ngày cấp

Vốn đầu tư

(USD)

Diện tích

(ha)

1. Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác JL

Long

Giang

532023000055

19.12.2014

3.000.000

1,125

2. Công ty TNHH YMUV 

Tân Hương

532043000054 

18.12.2014

14.000.000

3,358

3. Dự án nhà máy sản xuất thuốc từ Dược liệu.

CCN Tân Mỹ Chánh

53121000200

02.04.2015

50,00 tỷ đồng

1,219

Tổng

     

17.000.000 và 50 tỷ đồng

5,702

 

3. Tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN, CCN:

Ban Quản lý các Khu công nghiệpTiền Giang đã thực hiện 13 lần điều chỉnh cho 11 doanh nghiệp, trong đó có 06 lần điều chỉnh tăng vốn đầu tư (tăng 36,92 triệu USD và 341,47 tỷ đồng), 04 lần điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, 4 lần điều chỉnh bổ sung ngành nghề, 02 lần điều chỉnh xác nhận tiến độ góp vốn, 01 lần điều chỉnh vị trí lô đất, 02 lần điều chỉnh người đại diện theo pháp luật đất, cụ thể các doanh nghiệp tăng vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm:

 

Stt

Tên doanh nghiệp

KCN

Vốn đầu tư
tăng thêm
(USD)

Thuê thêm
đất để
mở rộng
SX (ha)

KCN

1

Công ty TNHH Hansea TG

Tân Hương

10.000.000

 

2

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) VIỆT NAM

Tân Hương

4.910.000

 

3

Công ty TNHH FREEVIEW INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Tân Hương

16.000.000

1,89

4

Công ty TNHH Nhựa KaiDa Việt Nam

Long Giang

1.000.000

 

5

CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO

Long Giang

5.000.000

 
 

Cộng

 

36.910.000

1,89

II. CCN

1

Công ty TNHH MTV Chê biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang

Song Thuận

341.470.390.000 đồng

 
 

Cộng

 

341.470.390.000 đồng

 
 

Tổng (I)+(II)

 

36.910.000 US
và 341.470.390.000 đồng

1,89

 

3. Tình hình rà soát thực hiện mục tiêu Giấy chứng nhận đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tiến hành rà soát tiến độ thực hiện dự án của các doanh nghiệp:

  • Đối với KCN: Công ty TNHH Count Vina (triển khai giai đoạn 2), Công ty TNHH TTG (triển khai giai đoạn 2) - KCN Tân Hương; Công ty TNHH Gia Công Đồng hải Lượng Việt Nam (Triển khai giai đoạn 2) - KCN Long Giang, Ban Quản lý chấp thuận cho các doanh nghiệp này gia hạn tiến độ triển khai dự án đến tháng 12/2015.
  • Đối với CCN: Công ty TNHH PungKook Bến Tre - Chi nhánh Mỹ Tho; Công ty TNHH TMvà DV Trường Phát, Công ty TNHH TMvà SX An Thành tại CCN Tân Mỹ Chánh. Ban Quản lý các KCN đã đề nghị các công ty này gửi kế hoạch triển khai dự án, đến nay Công ty Pungkook đã triển khai dự án.
 

4. Tình hình thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư:

  Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 04 dự án như sau:

 

Stt

Tên Dự án/
Doanh Nghiệp

Vốn đầu tư
đăng ký  (USD)

1

4

5

1

CÔNG TY TNHH  KA KA VIỆT NAM

3.500.000

2

Công ty TNHH Dệt ShengYu Việt Nam

16.500.000

3

Công ty TNHH Boscon Việt Nam

2.000.000

4

Công ty TNHH Glutin Brilliant VN

5.000.000

 

Cộng

27.000.000

 

  Nguyên nhân: 01 Doanh nghiệp gặp khó khăn về huy động vốn đầu tư, 03 doanh nghiệp còn lại không triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết mặc dù Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã nhiều lần gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

                                                                                    Phòng Đầu tư


Tin liên quan
Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư    25/07/2018
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018    02/07/2018
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018    06/06/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    05/06/2018
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.    28/05/2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG    22/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    21/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    09/05/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG    27/04/2018
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018