Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Tình hình đầu tư tháng 10 năm 2015

Trong tháng 10/2015, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án: Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Hua Chang Vina (100% vốn đầu tư từ Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Long Giang với diện tích đất thuê 3,3ha; vốn đầu tư 16.120.000 USD tương đương 350.932.400.000 đồng; ngành nghề sản xuất, gia công và kinh doanh da tổng hợp. Dự án sẽ triển khai vào tháng 10/2015 đến tháng 8/2016 và chính thức hoạt động vào tháng 12/2016.

Lũy kế số dự án thu hút tại Khu công nghiệp Long Giang là 22 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký là 738.520.614 USD, tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Long Giang đạt 40,98% diện tích đất công nghiệp của Khu công nghiệp.

                                                                                   Phòng Đầu tư


Tin liên quan
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    28/03/2018
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    27/03/2018
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018    27/03/2018
KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN    20/03/2018
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018    20/03/2018
Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường.    26/02/2018
Ngày Đất ngập nước thế giới 2018    26/02/2018
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018    26/02/2018
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    02/02/2018