Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Tình hình đầu tư tháng 10 năm 2015

Trong tháng 10/2015, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án: Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Hua Chang Vina (100% vốn đầu tư từ Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Long Giang với diện tích đất thuê 3,3ha; vốn đầu tư 16.120.000 USD tương đương 350.932.400.000 đồng; ngành nghề sản xuất, gia công và kinh doanh da tổng hợp. Dự án sẽ triển khai vào tháng 10/2015 đến tháng 8/2016 và chính thức hoạt động vào tháng 12/2016.

Lũy kế số dự án thu hút tại Khu công nghiệp Long Giang là 22 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký là 738.520.614 USD, tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Long Giang đạt 40,98% diện tích đất công nghiệp của Khu công nghiệp.

                                                                                   Phòng Đầu tư


Tin liên quan
Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư    25/07/2018
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018    02/07/2018
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018    06/06/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    05/06/2018
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.    28/05/2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG    22/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    21/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    09/05/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG    27/04/2018
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018