Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Tọa đàm “Thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị”

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2019, “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng,…trung thực trong tự phê bình và phê bình, cầu thị, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiêu cực, phát huy ưu điểm và mặt tích cực để luôn xứng đáng là người đảng viên, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Đảng ủy Ban quản lý các KCN đã tổ chức buổi Tọa đàm về Thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị. Qua đó nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Ban Quản lý các KCN về công tác dân vận và quy chế dân chủ; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019.

Đến dự buổi Tọa đàm về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Đặng Quốc  Dũng - Đảng ủy viên, Phó ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Ban Quản lý các KCN có đồng chí :

1. Đồng chí: Cao Minh Tâm –  Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm  – UVBTV Đảng ủy- Chủ tịch CĐCS BQL các KCN.

Cùng toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động đang làm việc tại Ban Quản lý các KCN Tiền Giang.

Buổi Tọa đàm diễn ra với không khí vui tươi phấn khởi, đảng viên tích cực tham gia phát biểu, trao đổi thảo luận sôi nổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ  - UVTV Phó Bí thư Đảng ủy BQL các KCN đã trình bày Bài tham luận "Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị".

Có thể nói, công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ của Ban quản lý các KCN trong thời gian qua đã đạt kết quả tốt. Có được kết quả này là do Đảng ủy, Lãnh đạo Ban đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện Quy chế công tác dân vận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Cải cách thủ tục hành chính, áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng phong cách làm việc của CCVCNLĐ theo hướng dân chủ và công khai hóa. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở trong cơ quan, việc triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan tạo điều kiện cho CCVCNLĐ thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, luôn có ý thức rèn luyện phấn đấu, có lối sống lành mạnh và trung thực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động công tác và được trình bày ý kiến cá nhân trước các hội nghị cơ quan cũng như trong việc xây dựng các chương trình, đề án hoạt động của  ngành, mỗi CCVCNLĐ, không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn đạt hiệu quả. Kết quả này cho thấy công tác dân vận và dân chủ trong thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đã mang lại  hiệu quả thiết thực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức đơn vị nâng lên.

Trong bài báo "Dân vận" viết ngày 15-10-1949 đăng trên báo "Sự thật", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho". Trong di sản vô giá Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản được công nhận là Bảo vật quốc gia, đó là: Đường Kách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc. Trong đó, bản "Di chúc" đề cập đến nhiều nội dung cần căn dặn trước lúc Người đi xa. Một trong những tư tưởng lớn, đặc biệt quan trọng là vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, được Bác đề cập ngay sau khi nói về Đảng.

Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong những năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã ra sức thi đua, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đại diện tuổi trẻ Ban quản lý các phòng ban đơn vị Ban quản lý cũng đã tham luận, thảo luận các nội dung này sau báo cáo đề dẫn của đồng chí Huỳnh Trân (Bí thư đoàn TNCS BQL các KCN tỉnh) trình bày với  chủ đề Thực hiện "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng đoàn viên - thanh niên tại Chi đoàn cơ sở Ban quản lý các KCN Tiền Giang.

Theo Hồ Chí Minh, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Do đó, nhất định thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ gánh vác mà phải còn vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn nhưng chưa thực hiện được do những hạn chế, những điều kiện lịch sử quy định…

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người cho rằng: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong... Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"./.

 

Nguyễn Thị Nhã - ĐUV


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    14/09/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020    02/06/2020