Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức khu, cụm công nghiệp Tin tức khu, cụm công nghiệp

​Trong 09 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án đầu tư mới bằng 200% so với cùng kỳ (cùng kỳ cấp mới 04 dự án) và bằng 100% kế hoạch năm 2020 (kế hoạch năm 20...
​Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, giúp các cấp, ngành, địa phương và người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, chủ động trong công tác phòng chống dịch,ngày 10/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 3797/UBN...
​ Kết quả đạt được trong kỳ báo cáo quý III về cơ bản rõ nét trên tất cả các nội dung: Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực...
​ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu – EVFTA có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam nói chung và tại tỉnh Tiền Giang nói riêng, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là...
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

​ Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các khu công nghiệp, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên 6 tháng đầu năm 2020. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Đảng ủy Ban quản lý các KCN...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT KHU KINH TẾ MIỀN TÂY NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA CÁC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT KHU KINH TẾ MIỀN TÂY NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

​ Thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch số 01/KH-KTĐMTNB ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Khối thi đua các Ban Quản lý khu công nghiệp...

​Ngày 16/07/2020, Công ty TNHH Want Want VietNan  tại Khu công nghiệp Long Giang chính thức động thổ khởi công xây dựng nhà máy Công ty TNHH Want Want VietNam do WANT WANT VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD thuộc Quốc gia Sin...
​ Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng...
​Thực hiện quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã rà soát và công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 31 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đầu tư và Lĩ...
Xem thêm >>