Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức khu, cụm công nghiệp Tin tức khu, cụm công nghiệp

HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 09/KH-BQL ngày 24/3/2016 về hỗ trợ pháp lý trong công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2016.

 
 


Việc hỗ trợ pháp lý nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hướng dẫn có quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án so với các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Kế hoạch được triển khai tại Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang vào ngày 08/4/2016 và Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Giang vào ngày 15/4/2015.

 

                                             Phòng Môi trường


Tin liên quan
Hướng dẫn đăng ký tham gia giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2017.    25/05/2017
HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV    12/08/2016
Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015)    12/08/2016
Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể khu công nghiệp, khu chế xuất khu vực phía Nam năm 2015.    12/08/2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT    12/08/2016
THÔNG TƯ VỀ HƯỚNG DẪN THUẾ TÀI NGUYÊN    12/08/2016
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TIỀN GIANG THAM DƯ HỘ THI GIAO LƯU VĂN HÓA THỂ THAO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KCX, KKT VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM LẦN THỨ IX NĂM 2015    12/08/2016
CÔNG TÁC KIỂM TRA PCCC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NĂM 2015    12/08/2016
Hội nghị triển khai Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật về môi trường, bảo hiểm xã hội.    12/08/2016
Họp mặt doanh nghiệp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2015    12/08/2016