Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nhằm giúp doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng, ngày 19 tháng 11 năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang có Công văn số 630/BQL-DNLĐ về việc hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. Qua đó, triển khai, hướng dẫn cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp một số nội dung như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này) (gọi chung là doanh nghiệp).

2. Về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

- Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành (thuộc vùng II).

- Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Gò Công, Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo, Tân Phước (thuộc vùng III).

- Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện còn lại (thuộc vùng IV).

3. Về thời gian thực hiện:

Các doanh nghiệp áp dụng mức lương mới và các chế độ có liên quan đối với người lao động kể từ ngày 01/01/2020.

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chủ động trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động xây dựng phương án áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới năm 2020 và công bố công khai trong doanh nghiệp để người lao động biết. Thời gian xây dựng phương án và công bố phương án nên thực hiện trước ngày 01/01/2020 để chủ động áp dụng.

 

                    Huỳnh Trân - Phòng DNLĐ


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    14/09/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020    02/06/2020