Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020

Về quản lý đầu tư các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp:

- Các Khu công nghiệp:

Trong quý I năm 2020, Ban quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án (trong đó có 02 dự án FDI) bằng 150% so với cùng kỳ, đạt 37,5% kết hoạch năm 2020. Tổng vốn đầu tư là 1.026,31 tỷ đồng (trong đó 02 doanh nghiệp FDI  vốn 33.000.000 USD, tương 766,15 tỷ đồng) bằng 19,98% so với cùng kỳ. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 lượt dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng là 15.000.000 USD tương đương 325,48 tỷ đồng bằng 69,76% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 21.500.000 USD tương đương 503,18 tỷ đồng). Diện tích đất công nghiệp cho thuê là 10,7 ha bằng 27,3% so với cùng kỳ.

 Lũy kế đến nay các KCN thu hút được 106 dự án đầu tư trong đó có 75 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư là 52.824,01 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư FDI  là 2.284,99 triệu USD ( tương đương 48.043,45 tỷ đồng), vốn đầu tư trong nước là 4.780,56 tỷ đồng. Diện tích đất cho thuê 537,05 ha/765,17 ha chiếm tỷ lệ 70,19% diện tích các KCN. 

- Các cụm công nghiệp:

 Trong quý I năm 2019, các Cụm công nghiệp không thu hút dự án đầu tư mới, tổng số dự án trong các CCN đến nay là 80 dự án với tổng vốn đầu tư 4.530,37 tỷ đồng với diện tích thuê đất là 78,58 ha.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, CCN:

Uớc thực hiện quý I năm 2020:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17.587,68 tỷ đồng, giảm 5,68% so với cùng kỳ, đạt 20,33% kế hoạch;

- Doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt 667,97 triệu USD, giảm 5.17% so với cùng kỳ, đạt 20,43% kế hoạch; doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đạt 4.412,63 tỷ đồng, giảm 6,19% so với cùng kỳ, đạt 20,52% kế hoạch;

- Xuất khẩu đạt 599,64 triệu USD, giảm 8,14% % so với cùng kỳ, đạt 20,68% kế hoạch; Nhập khẩu đạt 272,01 triệu USD, giảm 22,63% so với cùng kỳ, đạt 16,49% kế hoạch;

- Thuế và các khoản nộp ngân sách FDI  đạt 38,19 triệu USD, giảm 4,36% so với cùng kỳ, đạt 20,40% kế hoạch; doanh nghiệp trong nước đạt 69,73 tỷ đồng, giảm 16,21% so với cùng kỳ, đạt 19,34% kế hoạch.

 Tình hình lao động việc làm:

Lũy kế đến nay, các khu, cụm công nghiệp giải quyết việc làm khoảng 107.949 lao động (trong đó có 1044 lao động nước ngoài) cụ thể:

- Các Khu công nghiệp :

Tổng số lao động ở KCN khoảng 91.075 người, trong đó có 1.022 lao động nước ngoài, không thuộc diện cấp giấy phép lao động 24 người, đã cấp giấy phép lao động 954 người, còn lại chưa nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 44 người.

- Các cụm công nghiệp:

Tổng số lao động ở CCN khoảng 16.874 người, trong đó có 22 lao động nước ngoài, không thuộc diện cấp giấy phép lao động 02 người, đã cấp phép lao động 20 người.

Nhìn chung trong tháng quý 1 năm 2020 tình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, CCN chưa đạt kế hoạch đề ra, tình hình việc làm và thu nhập của người lao động gặp một số khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rut Corona gây ra; tình hình an ninh trật tự, tại các doanh nghiệp KCN, CCN tương đối ổn định./.

 

Nguyễn Thị Nhã - VP


Tin liên quan
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020    26/03/2020
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    20/09/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    02/07/2019
Báo cáo 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng 3 tháng cuối năm 2018    29/11/2018
Báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2018    29/11/2018
Báo cáo Quí I và nhiệm vụ phương hướng Quí II năm 2018    29/11/2018