Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

TỌA ĐÀM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỒ CHÍ MINH

Trong không khí hào hùng, phấn khởi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, với lòng thành kính, tri ân công lao to lớn Bác Hồ kính yêu đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban, ngày 30 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Ban quản lý các KCN đã tổ chức buổi Tọa đàm về HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỒ CHÍ MINH". Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, ghi đậm tấm lòng kính yêu Bác và là lời hứa quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là một nội dung, bộ phận quan trọng hợp thành hệ thống chỉnh thể phong cách của Người; là một trong những di sản vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh bao gồm nhiều nội dung rất phong phú, được hình thành, phát triển gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của Người. Phong cách làm việc của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng hôm nay và mai sau.

Đến dự buổi Tọa đàm về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Võ Văn Dũng - Đảng ủy viên, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Ban Quản lý các KCN có đồng chí :

1. Đồng chí: Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí: Nguyễn Nhật Trường – Trưởng ban

3. Đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm  – UVBTV Đảng ủy- Chủ tịch CĐCS BQL các KCN.

Cùng toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức và người lao động đang làm việc tại Ban Quản lý các KCN Tiền Giang.

Buổi Tọa đàm diễn ra với không khí vui tươi phấn khởi, đảng viên tích cực tham gia phát biểu, trao đổi thảo luận sôi nổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ  - UVTV Phó Bí thư Đảng ủy BQL các KCN đã trình bày Bài tham luận "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỒ CHÍ MINH ".

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh nó có giá trị và ảnh hưởng to lớn của nhân cách Hồ Chí Minh đối với Đảng, với dân tộc Việt Nam và quốc tế được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó phải nói tới phong cách làm việc của Người. Đó là phong cách làm việc mẫu mực của một lãnh tụ chính trị và nhà khoa học chân chính, thể hiện rõ sự thống nhất biện chứng giữa tính chính trị - giai cấp, tính khoa học, vừa thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn cao cả và triết lý hành động vì con người của nhà văn hoá lớn.

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh dựa trên nguyên tắc "bất biến" là mọi quyền lực, lợi ích đều thuộc về nhân dân và nguyên tắc phục tùng tổ chức, đoàn thể cách mạng. Bởi thế, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh mang sắc thái riêng của một vĩ nhân, bậc "đại trí, đại nhân, đại dũng", nhưng lại không xa lạ, khác thường, mà là cái mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng có thể học tập và làm theo. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh được thể hiện qua tư tưởng và thực tế làm việc của Người.

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là lề lối, cung cách, cách thức làm việc của người lãnh đạo mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng nhân dân. Để đạt mục tiêu lãnh đạo, Hồ Chí Minh đã tác động vào quần chúng nhân dân bằng một tác phong sâu sát, với cách thức phù hợp để phát huy cao nhất vai trò của họ. Cách làm việc này bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân lãnh tụ và quần chúng nhân dân của chủ nghĩa Mác - Lênin và từ phẩm chất đạo đức cách mạng trọn đời hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân như tâm nguyện của Người.

Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ chí Mính cho chúng ta thấy trong phong cách làm việc của Hồ Chí Minh có 5 đặc trưng chủ yếu sau:

- Một là, Phong cách làm việc dân chủ

Phong cách làm việc dân chủ, hay "cách làm việc dân chủ" là đặc trưng chủ yếu, nổi bật trong phong cách làm việc của Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên trong công tác phải xây dựng, rèn luyện tác phong làm việc dân chủ. Bởi theo Người, trong công tác lãnh đạo, quản lý mà thực hành được dân chủ, tôn trọng các quyết định của tập thể, biết lắng nghe ý kiến của mọi người thì sẽ phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo và quy tụ được sức mạnh, sự đồng tình ủng hộ của nhiều người, tạo nên sức mạnh to lớn để giải quyết thắng lợi các nhiệm vụ.

- Hai là, Phong cách làm việc khoa học

Một nét đặc sắc trong phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là làm việc có tính khoa học. Người làm việc tận tâm, tận lực, hầu như không có thời gian nghỉ rỗi, làm việc với lòng nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân nhưng với cách làm việc rất khoa học. Ở đây có một sự thống nhất hài hòa trong con người Hồ Chí Minh với cả tư cách của nhà cách mạng và nhà khoa học. Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh đối lập hoàn toàn và xa lạ với lề lối, cách thức làm việc mang nặng cảm tính chủ quan, phất phơ, cốt cho hết ngày, không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công việc; làm việc một cách tự do, tùy tiện, được chăng hay chớ, thiếu kế hoạch; thiếu ngăn nắp, luộm thuộm, lề mề, chậm chạp, không coi trọng thời gian, lãng phí sức người sức của; làm việc thiếu tầm nhìn xa trông rộng… Những biểu hiện như thế đã được Người chỉ ra và yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên quyết khắc phục sửa chữa.

- Ba là, Phong cách làm việc kỹ lưỡng

Phong cách làm việc kỹ lưỡng là cách làm việc kỹ, cẩn thận, không để cho có sai sót. Về vấn đề này, Hồ Chí Minh đã có nhiều giáo huấn rất sâu sắc và chính Người là tấm gương mẫu mực cho cán bộ, đảng viên. Người căn dặn: "Có việc gì, phải bàn tính kỹ lưỡng", "Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy". Bởi theo Người: "Chỉ cảm giác thôi không đủ. Muốn hiểu biết toàn bộ một sự vật, hiểu biết bản chất và quy luật nội bộ của nó, thì phải suy xét kỹ lưỡng"; và "Phải xem xét kỹ lưỡng, hiểu biết rõ ràng các thứ và các mặt mâu thuẫn, mới tìm được cách giải quyết đúng đắn các mâu thuẫn, cách mạng mới thành công".

- Thứ tư, Phong cách làm việc cụ thể

Một trong những nội dung biểu hiện đặc trưng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đó là cách làm việc cụ thể, rõ ràng, không chung chung. Đây là yếu tố rất quan trọng trong phong cách làm việc của một người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

- Thứ năm, Phong cách làm việc tới nơi, tới chốn

Phong cách làm việc tới nơi, tới chốn là cách làm việc chu đáo, triệt để, không bỏ dở. Tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh là một mẫu mực về "đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn".

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh không chỉ là triết lý hành động, mà còn là tấm gương mẫu mực để mọi người học tập, phấn đấu và noi theo bởi những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, bền vững và có sức lan tỏa vô cùng lớn.

Tóm lại, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh có những đặc trưng chủ yếu là: dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn. Mỗi đặc trưng trên đều phản ánh một khía cạnh riêng trong việc tiến hành và giải quyết công việc của Người, song nó gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên một phong cách làm việc hiệu quả. Trước yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các KCN Tiền Giang đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh.

 

Nguyễn Thị Nhã


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020    02/06/2020
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUY TRÌNH “GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP” TRONG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP    01/06/2020
Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP    12/05/2020
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp    11/05/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    21/04/2020