Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin khu công nghiệp Tin khu công nghiệp

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ngày 18 tháng 5 năm 2018, được sự nhất trí của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh,...
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, góp phần nâng cao...
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp
Tải thông tin về: Thông báo về việc đối thoại doanh nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp  trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 19184