Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin khu công nghiệp Tin khu công nghiệp

Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư
Download file Công văn mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,....tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018 THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ...
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Thực hiện Công văn 1591/SNV-CCHC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã thực hiện...
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực hội đồng thẩm định tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tiếp nhận và trình...
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang. Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.
Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, trong những năm vừa qua tỉnh Tiền Giang...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 35
  Tổng lượt truy cập: 25141