Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH- UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...
Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải về xem Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại đây
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Tải xem Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đây.
Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Xem và tải ​Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại đây
Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm
Xem công văn tuyên tuyền tải về tại đây
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Xem Kế hoạch tuyên truyền  tại đây
Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11) Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11)
Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN (9/11) trên địa bàn tỉnh tiền Giang năm 2018
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến   1. Các Video Clip tuyên truyền - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản ( Xem Clip ) - Hướng...