Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)
Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ...
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)
Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
Họp trao đổi kế hoạch điều chỉnh lương mới năm 2020 và kế hoạch thưởng tết của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang Họp trao đổi kế hoạch điều chỉnh lương mới năm 2020 và kế hoạch thưởng tết của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang
Sáng ngày 17/12/2019, tại phòng họp Công ty TNHH Nhựt Thành Tân và Phòng họp Khu dịch vụ Khu công nghiệp Long Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các ngành tổ chức họp để nghe...
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH- UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp...
Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải về xem Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại đây
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Tải xem Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đây.
Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Xem và tải ​Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại đây
Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm
Xem công văn tuyên tuyền tải về tại đây
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Xem Kế hoạch tuyên truyền  tại đây
Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11) Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11)
Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN (9/11) trên địa bàn tỉnh tiền Giang năm 2018
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến   1. Các Video Clip tuyên truyền - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản ( Xem Clip ) - Hướng...