Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH- UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản lý) đã tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm bằng báo cáo số 136/BC-BQL ngày 08/5/2019.

Để cụ thể hoá Kế hoạch của UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo Văn phòng tham mưu ban hành Kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 25/01/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; đồng thời đã tích cực triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan cũng như tại đơn vị trực thuộc theo Kế hoạch đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm vừa qua đã triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật của cấp trên ban hành thông qua 06 cuộc phổ biến tại cơ quan(02 cuộc trong cuối năm 2018 và 04 cuộc trong năm 2019) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, tủ sách pháp luật luôn được củng cố, duy trì, bổ sung thường xuyên các đầu sách mới như các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, công báo, tài liệu pháp luật liên quan đến quản lý ngành và các lĩnh vực khác với nhiều nội dung phong phú, đa dạng để thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu các văn bản pháp luật cũng như nhu cầu đọc, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức tại cơ quan.

Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức ngày càng có ý thức trong việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn nên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Ban Quản lý luôn nhận được sử hưởng ứng cao của toàn đơn vị;

Tuy nhiên khó khăn cơ bản trong công tác này là do công chức làm công tác pháp chế còn kiêm nhiệm các công tác khác nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền chưa cao nên chưa theo kịp yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới; mặt khác hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta quá nhiều, số lượng lớn và liên tục được sửa đổi, bổ sung nên việc phổ biến đến các đối tượng chưa đầy đủ và kịp thời.

Xuất phát từ khó khăn nêu trên, đơn vị đã kiến nghị Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch tổ chức nhiều buổi tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ban ngành, huyện, thị trong toàn tỉnh;

Trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, hạn chế vi phạm pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, Ban Quản lý vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật đến công chức, viên chức với nhiều nội dung và hình thức mới tại các buổi sinh hoạt, các buổi họp cơ quan, duy trì "Ngày pháp luật" đạt hiệu quả; tiếp tục triển khai nội dung các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua trong thời gian tới, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị; tiếp tục cập nhật, bổ sung các đầu sách mới có liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý vào Tủ sách pháp luật để thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu các văn bản pháp luật cũng như nhu cầu đọc, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức tại cơ quan./.

 

                                                                                      Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    14/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ    13/05/2020
Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP    12/05/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    21/04/2020
Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.    10/02/2020
Hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra    10/02/2020
Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra    10/02/2020