Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
199/QĐ-TTg 14-02-2017 Quyết định phê duyệt chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Bộ Chính trị.
57/2016/QĐ-UBND 30-12-2016 Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
53/2016/QĐ-UBND 10-12-2016 Quyết định ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
155/2016/NĐ-CP 18-11-2016 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
31/2016/TT-BTNMT 14-10-2016 Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
134/2016/NĐ-CP 01-09-2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập Khẩu.
11/2016/TT-BCT 05-07-2016 Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
09/2016/TT-BKHĐT 30-06-2016 Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
29/2016/QĐ-UBND 29-06-2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
29/QĐ-UBND 29-06-2016 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong các Khu, cụm công ngiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
83/2016/TT-BTC 17-06-2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
107/2016/QH13 06-04-2016 Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu.
19/2006/NĐ-CP 20-02-2016 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA.
07/2016/NĐ-CP 25-01-2016 Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại và Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
16/2015/TT-BKHĐT 18-11-2015 Thông tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
23/2015/TT-BKHCN 13-11-2015 Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
118/2015/NĐ-CP 12-11-2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.
114/2015/NĐ-CP 09-11-2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
01/CT-BXD 02-11-2015 Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình
41/2015/TT-BTNMT 09-09-2015 Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
36/2015/TT-BTNMT 30-06-2015 Thông tư về quản lý chất thải nguy hại.
35/2015/TT-BTNMT 30-06-2015 Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
59/2015/NĐ-CP 18-06-2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
27/2015/TT-BTNMT 29-05-2015 Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
26/2015/TT-BTNMT 28-05-2015 Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
38/2015/NĐ-CP 24-04-2015 Nghị định Quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
17/2015/TT-BLĐTBXH 22-04-2015 Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
28/2015/NĐ-CP 12-03-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
07/2015/ TT-BLĐTBXH 25-02-2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
19/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.