Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 99 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
199/QĐ-TTg 14-02-2017 Quyết định phê duyệt chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Bộ Chính trị.
57/2016/QĐ-UBND 30-12-2016 Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
53/2016/QĐ-UBND 10-12-2016 Quyết định ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 7-lượt Xem
155/2016/NĐ-CP 18-11-2016 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. 1-lượt Xem
31/2016/TT-BTNMT 14-10-2016 Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 2-lượt Xem
134/2016/NĐ-CP 01-09-2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập Khẩu. 1-lượt Xem
11/2016/TT-BCT 05-07-2016 Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 0-lượt Xem
09/2016/TT-BKHĐT 30-06-2016 Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 0-lượt Xem
29/2016/QĐ-UBND 29-06-2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
29/QĐ-UBND 29-06-2016 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong các Khu, cụm công ngiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 5-lượt Xem
83/2016/TT-BTC 17-06-2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật đầu tư. 3-lượt Xem
107/2016/QH13 06-04-2016 Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu. 1-lượt Xem
19/2006/NĐ-CP 20-02-2016 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2006/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA. 2-lượt
07/2016/NĐ-CP 25-01-2016 Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại và Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 0-lượt Xem
16/2015/TT-BKHĐT 18-11-2015 Thông tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 2-lượt Xem
23/2015/TT-BKHCN 13-11-2015 Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 0-lượt Xem
118/2015/NĐ-CP 12-11-2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. 1-lượt Xem
114/2015/NĐ-CP 09-11-2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 2-lượt Xem
01/CT-BXD 02-11-2015 Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình 0-lượt Xem
41/2015/TT-BTNMT 09-09-2015 Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 0-lượt Xem