Truy cập nội dung luôn

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao” - 22/09/2022 (số lượt xem: 22)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam
Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam - 21/09/2022 (số lượt xem: 21)

​ Ngày 07/9/2022, tại Công ty TNHH Want Want Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy...

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025.
ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025. - 25/08/2022 (số lượt xem: 70)

  Sáng 19/8/2022, Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang....

Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Bản đồ Bản đồ

Slideshow Image 1

Khu 1 Khu 1

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao” - 22/09/2022 (số lượt xem: 22)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam
Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam - 21/09/2022 (số lượt xem: 21)

​ Ngày 07/9/2022, tại Công ty TNHH Want Want Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy...

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025.
ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025. - 25/08/2022 (số lượt xem: 70)

  Sáng 19/8/2022, Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang....

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022 - 24/08/2022 (số lượt xem: 35)

​ Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), sáng ngày 23/8/2022 Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức chuyến vê...

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...
Xem thêm >>

Khu 3 Khu 3

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao” - 22/09/2022 (số lượt xem: 22)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam
Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam - 21/09/2022 (số lượt xem: 21)

​ Ngày 07/9/2022, tại Công ty TNHH Want Want Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy...

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025.
ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025. - 25/08/2022 (số lượt xem: 70)

  Sáng 19/8/2022, Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang....

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022 - 24/08/2022 (số lượt xem: 35)

​ Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), sáng ngày 23/8/2022 Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức chuyến vê...

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...
Xem thêm >>

Khu 2 Khu 2

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao” - 22/09/2022 (số lượt xem: 22)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam
Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam - 21/09/2022 (số lượt xem: 21)

​ Ngày 07/9/2022, tại Công ty TNHH Want Want Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy...

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025.
ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025. - 25/08/2022 (số lượt xem: 70)

  Sáng 19/8/2022, Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang....

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022 - 24/08/2022 (số lượt xem: 35)

​ Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), sáng ngày 23/8/2022 Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức chuyến vê...

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...
Xem thêm >>

Khu 4 Khu 4

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao” - 22/09/2022 (số lượt xem: 22)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam
Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam - 21/09/2022 (số lượt xem: 21)

​ Ngày 07/9/2022, tại Công ty TNHH Want Want Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy...

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025.
ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025. - 25/08/2022 (số lượt xem: 70)

  Sáng 19/8/2022, Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang....

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022 - 24/08/2022 (số lượt xem: 35)

​ Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), sáng ngày 23/8/2022 Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức chuyến vê...

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...
Xem thêm >>

Tin khu cụm công nghiệp Tin khu cụm công nghiệp

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao” - 22/09/2022 (số lượt xem: 22)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam
Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam - 21/09/2022 (số lượt xem: 21)

​ Ngày 07/9/2022, tại Công ty TNHH Want Want Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy...

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025.
ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 1 NHIỆM KỲ 2022 – 2025. - 25/08/2022 (số lượt xem: 70)

  Sáng 19/8/2022, Chi bộ 1 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang....

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN NĂM 2022 - 24/08/2022 (số lượt xem: 35)

​ Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), sáng ngày 23/8/2022 Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức chuyến vê...

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 122)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ - 23/06/2022 (số lượt xem: 68)

​ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ NẮM THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG NĂM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯ...

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - 20/06/2022 (số lượt xem: 45)

  Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐTN ngày 09/02/2022 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022, ngày 11/6/2022, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân...

​Năm 2021, Tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang không có cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trong khu công nghiệp; thu hồi 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu...
Xem thêm >>

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-