Truy cập nội dung luôn

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 67)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Bản đồ Bản đồ

Slideshow Image 1

Khu 1 Khu 1

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 67)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ - 23/06/2022 (số lượt xem: 48)

​ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ NẮM THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG NĂM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯ...

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - 20/06/2022 (số lượt xem: 30)

  Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐTN ngày 09/02/2022 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022, ngày 11/6/2022, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân...

Xem thêm >>

Khu 3 Khu 3

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 67)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ - 23/06/2022 (số lượt xem: 48)

​ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ NẮM THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG NĂM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯ...

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - 20/06/2022 (số lượt xem: 30)

  Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐTN ngày 09/02/2022 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022, ngày 11/6/2022, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân...

Xem thêm >>

Khu 2 Khu 2

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 67)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ - 23/06/2022 (số lượt xem: 48)

​ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ NẮM THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG NĂM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯ...

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - 20/06/2022 (số lượt xem: 30)

  Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐTN ngày 09/02/2022 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022, ngày 11/6/2022, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân...

Xem thêm >>

Khu 4 Khu 4

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 67)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ - 23/06/2022 (số lượt xem: 48)

​ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ NẮM THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG NĂM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯ...

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - 20/06/2022 (số lượt xem: 30)

  Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐTN ngày 09/02/2022 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022, ngày 11/6/2022, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân...

Xem thêm >>

Tin khu cụm công nghiệp Tin khu cụm công nghiệp

​ Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT...

Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 1022 tỉnh Tiền Giang.

...
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2022 - 04/07/2022 (số lượt xem: 67)

​Tình hình hoạt động các khu công nghiệp Tiền Giang 6 tháng đầu năm 202...

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ - 23/06/2022 (số lượt xem: 48)

​ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2022/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ NẮM THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG NĂM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯ...

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.
CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027. - 20/06/2022 (số lượt xem: 30)

  Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐTN ngày 09/02/2022 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2022, ngày 11/6/2022, Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân...

​Năm 2021, Tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang không có cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trong khu công nghiệp; thu hồi 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu...
Hướng dẫn các quy định của pháp luật tại một số doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Long Giang
Hướng dẫn các quy định của pháp luật tại một số doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Long Giang - 15/06/2022 (số lượt xem: 49)

​ Thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; đồng thời nhằm thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị đi vào...

  Ngày 09/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nội d...
​ Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các khu công ngh...
Hội nghị bầu bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành và chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.
Hội nghị bầu bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành và chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang. - 20/05/2022 (số lượt xem: 46)

​ Ngày 16/5/2022, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang tổ chức hội nghị bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành và chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.  ...

Xem thêm >>

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-